Eigen bijdrage verzorgingshuis: alles wat u moet weten!

Eigen-bijdrage-verzorgingshuis

Hieronder geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen rondom de eigen bijdrage:

 • Wat is de wettelijke basis van de eigen bijdrage?
 • Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen voor een (particulier) verpleeghuis?
 • Welke factoren bepalen de hoogte van uw eigen bijdrage?
 • Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?
 • Wat is het verschil in eigen bijdrage tussen reguliere en particuliere verpleeghuizen?
 • In welke verpleeghuizen kan ik gaan wonen?

Wet langdurige zorg (Wlz) regelt eigen bijdrage

Sinds 2012 moeten vermogende ouderen een eigen bijdrage betalen voor de zorg die ze nodig hebben. In 2015 werd de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ingevoerd. De WLZ omvat intensieve en langdurige zorg waarbij u 24 uur per dag aan bent gewezen op zorg. Vaak gaat dit om zorg in een zorginstelling zoals u die ontvangt als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat wonen. Voorheen viel deze zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Eigen bijdrage verzorgingshuis in 2023

Hoeveel u zal moeten bijdragen aan uw verblijf in een (particulier) verpleeghuis hangt helemaal af van uw specifieke omstandigheden. Verderop in dit artikel leggen we in detail uit welke factoren meespelen. In het kort komt het erop neer:

 • De eerste 4 maanden van een opname in een verpleeghuis betaalt u tussen de €184 en €966 per maand in 2023. Dit was 6 maanden tot 2018. In 2019 is dit verkort tot 4 maanden.
 • Na de eerste 4 maanden lopen de kosten van de eigen bijdrage op tot wel €2652,40 per maand in 2023

De vraag hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn voor een verblijf in een verpleeghuis moet u overigens los koppelen van de vraag wat de kosten zijn van een verblijf in een (particulier) verpleeghuis. De eigen bijdrage dekt bij een particulier verpleeghuis slechts de zorgkosten. Daarnaast zal u zelf ook nog de verblijfskosten moeten voldoen. Lees hier meer over de kosten van een zorgvilla en het verschil tussen verblijfskosten en zorgkosten.

4 factoren bepalen de hoogte van uw eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt kan aanspraak maken om zorg vergoed te krijgen vanuit de WLZ. Bijna iedereen betaalt echter een gedeelte zelf door middel van de eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt van een aantal dingen af:

 1. Uw inkomen
 2. Uw vermogen
 3. De samenstelling van uw huishouden
 4. Uw CIZ-indicatie, zorgprofiel

Hieronder gaan we dieper in op deze 4 factoren.

Den Bosch

De Boschstede

3.900

Utrecht

De Lindeborg

3.995
3.900

Deventer

Villa Molenenk

3.625
4.995
4.750

Hilversum

Koetshuys Erica

3.950

Huizen

Slingerbosch

3.990

1. Eigen bijdrage verzorgingshuis: invloed hoogte inkomen

Hoe meer inkomen u heeft, hoe hoger uw eigen bijdrage zal zijn. Daarbij gaat het om uw “verzamelinkomen”, uw bruto inkomsten voordat u belasting erover betaalde min uw aftrekposten. Het CAK kijkt naar uw verzamelinkomen van het jaar 2 jaar voor uw aanvraag. Dus als u in 2023 een eigen bijdrage moet gaan betalen kijkt het CAK naar uw verzamelinkomen in 2021. Onder uw verzamelinkomen vallen al uw inkomsten uit box 1, box 2 en box 3 van de Belastingdienst:

 • Box 1: Inkomsten uit werk, of een uitkering, en de eigen woning
 • Box 2: Inkomsten uit aandelen en dividenden
 • Box 3: Opbrengsten uit sparen en beleggen

Box 2 is voor de meeste mensen niet relevant maar box 1 en 3 wel.

Sinds 1 januari van 2018 is het percentage van uw inkomen dat meetelt voor de bepaling van de hoogte van uw eigen bijdrage verlaagd van 12,5% naar 10%.

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen officieel vast. Op uw voorlopige en definitieve belastingaanslag ziet u het verzamelinkomen vermeld. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan wordt uw eigen bijdrage berekend op basis van uw totaal belastbaar loon oftewel het totaal van uw salaris of uitkering in dat jaar. U kunt ook zelf  online uw verzamelinkomen berekenen. Dat kan hier.

2. Eigen bijdrage: hoogte vermogen

De regel is, hoe meer spaargeld u heeft, hoe hoger uw eigen bijdrage. Daarbij kijkt het CAK, net als bij uw inkomen, naar uw vermogen van 2 jaar terug (2021 in 2023). Gelukkig hoeft pas te betalen als uw spaargeld boven de zogenaamde “heffingsvrije vermogens grens” uitkomt. Deze grens is elk jaar anders.

Iedereen die in 2023 meer dan €31.340 (zonder partner) of €62.680 (met partner) eigen vermogen heeft komt daarmee boven het heffingsvrije vermogen uit. Dit betekent dat u, naast uw inkomen, ook nog eens 4% van uw vermogen bij uw inkomen moet optellen voor uw “vermogensinkomensbijtelling”. De vermogensinkomensbijtelling was overigens tot januari 2019 8%. Rutte 3 heeft in 2018 besloten om dit in 2019 te verlagen van 8% naar 4%. Meer weten over hoe uw spaargeld uw eigen bijdrage beïnvloedt?

3. Eigen bijdrage: samenstelling huishouden

Kort door de bocht komt het erop neer dat als u alleenstaand bent u een hogere bijdrage betaalt na 4 maanden dan iemand die nog een partner of kind heeft die thuis blijft wonen.

Tijdens de eerste 4 maanden die u in een verzorgingshuis woont betaalt u normaal gesproken een lage eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage varieert tussen de €184 tot €966 per maand in 2023. Na de eerste 4 maanden verblijf in het verpleeghuis gaat voor de meeste senioren de eigen bijdrage omhoog. Na 4 maanden gaat u namelijk standaard een hoge eigen bijdrage betalen. De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot wel een hoge eigen bijdrage gaan betalen die kan oplopen tot wel 2652,40 euro per maand in 2023.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor u na 4 maanden nog steeds alleen een lage eigen bijdrage hoeft te betalen of zelfs helemaal geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Wilt u meer lezen over deze uitzonderingsgevallen lees dan mijn blog over het verschil tussen de lage en hoge eigen bijdrage. De belangrijkste uitzondering is voor senioren die nog een partner hebben die thuis woont. Ook blijft u een lage eigen bijdrage betalen als u nog financieel verantwoordelijk bent voor een kind onder de 27 jaar.

4. CIZ indicatie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt per persoon welke zorg noodzakelijk is. Nadat ze hebben onderzocht of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ geven ze een indicatie af. Een voorbeeld van een CIZ indicatie is zorgprofiel VV4 ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’ (voorheen Zorgzwaartepakket 4 ofwel ZZP 4). Mensen die in zorgvilla wonen hebben vaak een zorgprofiel 4 of hoger. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. In tegenstelling tot een regulier verzorgingshuis, bent u in een particulier verpleeghuis vaak ook al welkom voordat u een officiële indicatie hebt gekregen. Meer lezen over de verschillende soorten zorgprofielen?

Indicatie eigen bijdrage WLZ

Wilt u uit rekenen hoeveel de eigen bijdrage in uw specifieke geval ongeveer zal zijn? In dit blog leggen we u stap voor stap uit hoe u uw CAK eigen bijdrage berekent. De peildatum voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor 2023 is 1 januari 2021.

Zuid-Holland

Villa Oranjepark

3.675
2.000

Noord-Brabant

Huize De Graef

Utrecht

Villa Pavia

4.750
2.950

Deventer

Villa Molenenk

3.625

Barendrecht

Parck Haven

2.950

Hilversum

Villa Walgaerde

3.650

Nijmegen

De Sterreschans

3.900

Baarn

Holland

3.400

Verschillen in de eigen bijdrage tussen regulier en particuliere verzorgingshuizen

Bedenkt u bovendien dat als u in een regulier verzorgingshuis gaat wonen, het verpleeghuis een vergoeding ontvangt voor uw huisvestings-, verblijfs- en zorgkosten. Dus alle kosten worden bij elkaar genomen. Als bewoner leidt dit er toe dat u na 4 maanden een hoge eigen bijdrage moet gaan betalen. Dit is echter niet het geval als u kiest voor een particulier verzorgingstehuis, ofwel zorgvilla.

Bij een particulier verzorgingshuis betaalt u namelijk zelf uw verblijfskosten (vaak worden dit de service- en woonkosten genoemd). De zorgkosten worden betaald uit uw persoonsgebonden budget (PGB). Bij een verblijf in een particuliere zorginstelling huur je zelf een appartement bij de zorgvilla. Je betaalt hiervoor maandelijks een vast bedrag (alle niet-medische kosten zoals de huur, TV, onderhoud, etc). Vervolgens huur je zelf zorg in bij de zorgvilla. Je woont dus als het ware “thuis”. Hierdoor betaal je slechts een lage eigen bijdrage, ook ná de eerste 4 maanden.

Wonen in een particuliere zorginstelling hoeft niet (veel) duurder uit te pakken dan een verblijf in een reguliere zorginstelling. Vermogende ouderen zijn soms voordeliger uit in een zorgvilla omdat ze dan slechts een lage eigen bijdrage hoeven te betalen in plaats van een hoge eigen bijdrage die je kwijt bent als je in een reguliere zorginstelling woont. Het verschil in de lage en hoge eigen bijdrage kan oplopen tot wel €1500 per maand. Van dit geld kan je een appartement huren (of een groot deel ervan) in een particuliere zorginstelling.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Meer lezen over de financiële aspecten van wonen in een (particulier) verpleeghuis?

Lees dan onze blogs over de eigen bijdrage, PGBs, spaargeld en meer!

Zorgvilla Expert