Hoge of lage eigen bijdrage voor uw verblijf in een (particulier) verzorgingshuis?

Hoge of lage eigen bijdrage Wlz verzorgingshuis

Gaat u binnenkort in een zorginstelling wonen? Hoeveel gaat de overheid betalen en wat moet u zelf betalen? Een hoge eigen bijdrage of lage eigen bijdrage?

De lage eigen bijdrage in 2018 is minimaal €161,80 per maand en maximaal €850. De hoge eigen bijdrage daarentegen kan oplopen tot €2332,60 per maand in 2018. U kunt uitrekenen hoeveel uw lage eigen bijdrage precies is per maand door 10% van uw bijdrageplichtige inkomen te nemen en dat te delen door 12. De hoge eigen bijdrage kunt u berekenen door uw gehele bijdrageplichtige inkomen te delen door 12. Meer weten hoe de hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK? Lees dan mijn artikel over de berekening van de eigen bijdrage.

Wilt u meer weten over hoe u geld van de overheid kan krijgen om uw zorgkosten (deels) te betalen? Lees dan mijn andere blog over hoe u uw verblijf in een (particulier) verzorgingshuis (deels) kan laten betalen door de overheid. Dit artikel gaat over welke kosten u zelf zal moeten dragen. Wat u zelf moet bijdragen aan uw zorgkosten hangt af van of u een lage of een hoge eigen bijdrage moet gaan betalen.

Standaard hoge eigen bijdrage Wlz na 6 maanden voor verblijf in een (particulier) verpleeghuis

Als u voor het eerst gebruik gaat maken van zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u de eerste 6 maanden normaliter altijd een lage eigen bijdrage. Dit is zowel als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat wonen maar ook als u thuis zorg ontvangt. Na de eerste 6 maanden hangt het af van uw persoonlijke situatie of u een hoge of een lage eigen bijdrage moet gaan betalen. In principe gaat u na 6 maanden een hoge eigen bijdrage betalen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die regel. In de volgende 5 gevallen betaalt u ook na de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage.

1.658
2.200

Wijk bij Duurstede

De Wijkse Hof

Amsterdam

Huize Plantage

4.100

Hilversum

Ridderspoor

1.430
1.430

Overasselt

De Wende

775

Susteren

De Kompenie

680

Noord-Holland

JonkersZorg

1.100

Beetsterzwaag

Huys ter Swaach

Ruurlo

La Fontaine

Noord-Holland

Fleurâge Residences

Lochem

Huize Dahme

712

Zuid-Holland

Huis de Merwede

2.900

Gelderland

In de Luwte

1.000

Gelderland

Zorgvilla DECOR

2.950
3.750
4.800

Bosch en Duin

Villa Hoefstaete

Uitzonderingen lage eigen bijdrage Wlz na 6 maanden

  1. U bent getrouwd (of u heeft een samenlevingscontract) en uw partner woont nog thuis. Partners die samenwonen maar dat niet officieel hebben vastgelegd (in een samenlevingscontract of een huwelijk) worden als alleenstaand gezien.
  2. Uw behandelend arts verwacht dat u slechts tijdelijk (maximaal 6 maanden) verblijft in een (particulier) verzorgingshuis of verpleeghuis en dat u weer kunt terugkeren naar uw eigen huis. Uw zorginstelling zal dit vastleggen in een “Terugkeer naar de Maatschappij” (TNM) verklaring. De TNM-verklaring wordt naar het CAK gestuurd. Een TNM-verklaring is maximaal 6 maanden geldig en kan niet worden verlengd. Als u daarna toch niet naar huis kunt terug keren zal u dus alsnog een hoge eigen bijdrage moeten betalen.
  3. U betaalt voor het levensonderhoud van uw kinderen. Niet alleen uw eigen kinderen maar ook “aangetrouwde kinderen” en pleegkinderen tellen mee. U (of uw partner) ontvangt voor uw kinderen kinderbijslag of studiefinanciering. Uw kinderen zijn niet ouder dan 26 jaar. Ook als u kinderalimentatie betaalt komt u in aanmerking voor een lage eigen bijdrage.
  4. U heeft een Volledig Pakket Thuis (VPT)
  5. U heeft een Persoons Gebonden Budget (PGB) op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een PGB wordt er ook nog eens €138,80 in 2018 afgetrokken van de lage eigen bijdrage. Dus als u €300 per maand moet betalen wordt dit €161,20. De minimale lage eigen bijdrage in 2018 met een PGB is €23,00 (€161,80-€138,80) en maximaal €611,20 (€850-€138,80).

Vooral optie 1 en 5 zijn relevant voor ouderen die permanent in een particulier verzorgingshuis willen gaan wonen. Of u een partner heeft of niet die nog thuis woont kunt u niet veranderen. Een PGB aanvragen hoort echter vaak wel tot de mogelijkheden. Hierdoor dalen de kosten voor wonen in een particulier verzorgingshuis opeens aanzienlijk.

Geen eigen bijdrage zorgkosten Wlz wonen in een (particulier) verzorgingshuis

In zeer uitzonderlijke gevallen hoeven mensen helemaal geen eigen bijdrage te betalen voor een verblijf in een (particulier) verpleeghuis of verzorgingshuis. Dit geldt over het algemeen in 2 gevallen:

  1. U ontvangt een bijstandsuitkering uit de Wet Werk en Bijstand (WWB) op zak- en kleedgeldniveau
  2. U heeft een inkomen onder het zak- en kleedgeldniveau, maar heeft geen recht op een bijstandsuitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als u studiefinanciering ontvangt of een zeer laag AOW inkomen heeft.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Zorgvilla Expert