6 Stappen om uw verblijf in een (particulier) verzorgingshuis (deels) door de overheid te laten betalen

Zorgkosten betalen overheid

U, of uw ouder, heeft meer zorg nodig. U kunt of wilt niet meer thuis blijven wonen. U overweegt om in een particulier verzorgingshuis te gaan wonen. Wellicht heeft u zelfs al een specifieke zorgvilla op het oog. En nu? U kunt wellicht alles zelf betalen maar dan lopen de kosten snel op. U kunt ook echter een groot gedeelte van uw (zorg)kosten door de overheid laten betalen. Wij zetten op een rijtje wat u allemaal moet doen om financiering van de overheid te krijgen voor uw verblijf in een particulier verzorgingshuis. U zult te maken krijgen met diverse instanties en nogal wat specifieke zorgtermen. We hebben daarom een overzichtelijk stappenplan gemaakt waarbij we er vanuit gaan dat u geen zorg expert bent.

Het regelen van overheidsfinanciering voor een verblijf in een zorgvilla omvat de volgende stappen:

     1. Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)
     2. Het CIZ besluit of u recht hebt op zorg vanuit de Wlz
     3. CIZ stuurt Wlz-indicatie naar het Zorgkantoor en het CAK
     4. Zorgkantoor bepaalt waar en op welke wijze u de zorg gaat ontvangen
     5. CAK bepaalt hoogte eigen bijdrage
     6. Overleg met de zorgvilla van uw keuze over het totale financiële plaatje
Wlz indicatie CIZ

Bron: Rijksoverheid

Deze 6 stappen worden hieronder verder toegelicht.

1.658
2.200

Wijk bij Duurstede

De Wijkse Hof

Amsterdam

Huize Plantage

4.100

Hilversum

Ridderspoor

1.430
1.430

Overasselt

De Wende

775

Susteren

De Kompenie

680

Beetsterzwaag

Huys ter Swaach

Noord-Holland

JonkersZorg

1.100

Ruurlo

La Fontaine

Noord-Holland

Fleurâge Residences

Lochem

Huize Dahme

712

Zuid-Holland

Huis de Merwede

2.900

Gelderland

In de Luwte

1.000

Gelderland

Zorgvilla DECOR

2.950
3.750
4.800

Bosch en Duin

Villa Hoefstaete

Stap 1: Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)

Het eerste waar u mee te maken zal krijgen is het aanvragen van een Wlz-indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Wlz-indicatie staat een zorgprofiel. Uw zorgprofiel omschrijft wat voor zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. De instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor het afgeven van een Wlz-indicatie is het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Een aanvraag voor een Wlz-indicatie kunt u zelf online doen of u kunt uw huisarts, familielid of vertegenwoordiger hier bij laten helpen.

 

Wlz-indicatie aanvraag CIZ

Bron: CIZ

Zodra uw aanvraag binnenkomt bij het CIZ gaat het CIZ onderzoeken of u in aanmerking komt voor zorg. Het heeft zin om een aanvraag voor een Wlz-indicatie te doen als u blijvend intensieve zorg nodig heeft. Dit houdt in principe in dat u, vanwege een ziekte of aandoening, 24 uur per dag aangewezen bent op zorg en het nodig is dat er permanent toezicht is. Twijfelt u of het zin heeft om een aanvraag te doen? Doe dan eerst de CIZ-check op de website van het CIZ.
Lees hier meer over de criteria die het CIZ hanteert voor het vaststellen van uw zorgindicatie.
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen heeft het CIZ veel informatie van u nodig. Klik hier om meer te lezen over welke documenten u nodig heeft voor een Wlz-indicatie aanvraag.

In principe zal het CIZ binnen 6 weken een besluit nemen. Soms zal het CIZ echter aanvullende informatie nodig hebben of komt er een verzoek voor een huisbezoek.

Stap 2: Besluit CIZ zorgprofiel

Als het CIZ besluit dat u voldoet aan alle criteria en daarmee in aanmerking komt voor vergoeding van zorg op basis van de Wlz krijgt u een Wlz-indicatie. Niet iedereen heeft dezelfde zorgbehoefte. Vandaar dat u een specifiek zorgprofiel krijgt toegekend als onderdeel van uw Wlz-indicatie. Binnen de Wlz zijn diverse zorgprofielen gedefinieerd. Er zijn 7 verschillende sectoren die elk weer onderverdeeld zijn in meerdere zorgprofielen. De sector die relevant is voor ouderen die naar een particulier verzorgingshuis willen verhuizen is de “Sector Verpleging & Verzorging” (V&V). Tot 2015 heetten zorgprofielen zorgzwaartepakketten (ZZP’s) onder de AWBZ. Meer weten over de verschillende soorten zorgprofielen die er zijn en wat deze zorgprofielen inhouden?

Stap 3: CIZ stuurt Wlz-indicatie naar het Zorgkantoor en het CAK

Deze stap gaat vanzelf, u hoeft hier niets voor te doen.

 

Stap 4: Zorgkantoor bepaalt hoe u zorg gaat ontvangen

In uw zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging. Er staat echter niet in uw zorgprofiel hoe de zorg ingevuld zal worden of hoeveel uren zorg u precies zal krijgen. Dit bepaalt het zorgkantoor na overleg met u. In Nederland zijn er 31 regionale zorgkantoren. Vind hier het zorgkantoor het dichts bij u in de buurt.
Er zijn meerdere manieren mogelijk waarop u zorg kunt gaan ontvangen op basis van uw zorgprofiel:
  1. Intramuraal: Zorg in Natura in een regulier verzorgingshuis of verpleeghuis
  2. Extramuraal
    1. Volledig Pakket Thuis (VPT): zelfstandig blijven wonen waarbij de benodigde zorg door één en dezelfde instantie wordt geleverd.
    2. Modulair Pakket Thuis (MPT): zelfstandig blijven wonen waarbij de benodigde zorg door meerdere instanties wordt geleverd.
    3. Persoons Gebonden Budget (PGB): U kunt ook een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen bij het Zorgkantoor. Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. De hoogte van uw PGB hangt af van uw zorgprofiel. Het Zorgkantoor kan bepalen dat een PGB wel of niet tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor zal het Zorgkantoor kijken of u in staat bent om zelf zorg in te kopen en de bijbehorende administratie kunt bolwerken. Hier vindt u meer informatie over een PGB.
    4. Een combinatie van een MPT en een PGB
Met name de derde optie, een PGB, is financieel aantrekkelijk voor ouderen die interesse hebben om in een particulier verzorgingshuis te gaan wonen. Als u een PGB ontvangt betaalt u namelijk slechts een lage eigen bijdrage.

 

Stap 5: Bepaling hoogte eigen bijdrage door het CAK

Bijna iedereen die zorg ontvangt uit de Wlz betaalt een gedeelte van de zorgkosten zelf via een eigen bijdrage. Het CAK (voorheen Centraal Administratie Kantoor) is de publieke instelling die bepaalt hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Het CAK houdt rekening met een aantal factoren bij de bepaling van de hoogte van uw eigen bijdrage:

1. uw inkomen
2. uw vermogen
3. de samenstelling van uw huishouden
4. uw Wlz-indicatie
5. uw leeftijd

Lees hier in meer detail hoe de berekening van de eigen bijdrage in zijn werk gaat. Ook maakt het uit of u een hoge of lage eigen bijdrage moet betalen. In principe betaalt iedereen de eerste 6 maanden een lage bijdrage en daarna een hoge eigen bijdrage. Voor een uitgebreide uitleg in welke situaties u een hoge of een lage bijdrage moet betalen en in welke uitzonderingsgevallen u helemaal niets hoeft te betalen klik hier. Bekijk ook enkele rekenvoorbeelden van de eigen bijdrage berekening.

Het CAK bepaalt niet alleen de hoogte van uw eigen bijdrage maar is ook verantwoordelijk voor het incasseren ervan. Vanaf het moment dat u in een particulier verpleeghuis gaat wonen kunt u elke maand een factuur van het CAK verwachten.

 

Stap 6: Overleg met de zorgvilla van uw keuze

Als u eenmaal weet wat uw zorgprofiel is en hoeveel uw eigen bijdrage is heeft u een goed overzicht van wat de zorgcomponent van uw verblijf in een zorgvilla u gaat kosten. Echter, als u een PGB heeft en in een zorgvilla wilt gaan wonen, moet u naast zorg ook nog onderdak en andere faciliteiten inkopen.
Houdt er ook rekening mee dat de woonkosten en servicekosten per zorgvilla verschillen. In ons overzicht van ruim 300 particuliere verzorgingshuizen in heel Nederland kunt u gemakkelijk filteren op prijs. Zo vindt u snel welke zorgvilla bij u past. Pas als u de zorgkosten, de woonkosten en de servicekosten bij elkaar optelt weet u hoe het complete financiële plaatje eruit gaat zien.

 

Tot slot

Dit artikel geeft een overzicht van wat u allemaal moet doen om een bijdrage in de zorgkosten te regelen van de overheid als u in een zorgvilla wil gaat wonen. Het is echter slechts een indicatie. Voor uw specifieke geval kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de particuliere zorginstelling van uw keuze. Zij kunnen u precies voorrekenen wat de totale kosten per maand zullen gaan zijn.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Zorgvilla Expert