Wat is een zorgprofiel en welke zorgprofielen zijn er?

Zorgprofiel ZZP indicatie

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel is een indicatie van de zorgbehoefte die iemand heeft. Oftewel een zorgprofiel beschrijft hoeveel en wat voor zorg u nodig heeft. In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat wat voor zorgprofielen er zijn. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is de instelling die vast stelt of u recht heeft op zorg. Als u inderdaad recht heeft op zorg dan kent het CIZ u een zorgprofiel toe. Wilt u meer weten over hoe dit proces in zijn werk gaat? Lees dan mijn blog over het verkrijgen van een indicatie van het CIZ.

Grondslag voor een zorgprofiel

Er zijn heel veel verschillende zorgprofielen. Afhankelijk van wat voor type aandoening of beperking u heeft valt u onder een andere grondslag:

 • Een lichamelijke ziekte en beperkingen door ouderdom (Verpleging en verzorging, VV)
 • Een verstandelijke beperking (Verstandelijk gehandicapt, VG en Licht verstandelijk gehandicapt, LVG)
 • Een lichamelijke beperking (Lichamelijk gehandicapt, LG)
 • Spraakproblemen, doofheid of slechthorendheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZGaud)
 • Blindheid of slechtziendheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZGvis)
 • Psychiatrische aandoeningen waarbij u meer dan 3 jaar moet worden opgenomen/behandeld (GGZ-B)

1.658
2.200

Wijk bij Duurstede

De Wijkse Hof

Amsterdam

Huize Plantage

4.100

Hilversum

Ridderspoor

1.430
1.430

Slagharen

Huize de Eik

1.115

Overasselt

De Wende

775

Susteren

De Kompenie

680

Beetsterzwaag

Huys ter Swaach

Noord-Holland

JonkersZorg

1.100

Ruurlo

La Fontaine

Noord-Holland

Fleurâge Residences

Lochem

Huize Dahme

712

Zuid-Holland

Huis de Merwede

2.900

Gelderland

In de Luwte

1.000

Gelderland

Zorgvilla DECOR

2.950
3.750
3.600

Bosch en Duin

Villa Hoefstaete

Welke zorgprofielen zijn er specifiek voor senioren?

De zorgprofielen die relevant zijn als u in een verpleeghuis of verzorgingshuis moet/wil worden opgenomen vallen allemaal onder de sector “Verpleging en Verzorging”. Er zijn 7 zorgprofielen onder “Verpleging en Verzorging” die allemaal beginnen met de letters VV gevolgd door een cijfer:

 • VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
 • VV9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 • VV10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (vervallen per 1 januari 2018)

De meeste mensen met een zorgprofiel VV4-VV10 wonen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of zorgvilla. U kunt ook kiezen voor een “Volledig Pakket Thuis” (VPT) waarbij u thuis zorg ontvangt alsof u in een verpleeghuis woont. Een andere optie is een Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarbij koopt u zelf zorg in. Senioren die in een zorgvilla gaan wonen maken vaak gebruik van een VPT of PGB omdat dit kostentechnisch gunstig is. Lees meer over wat het kost om in een zorgvilla te gaan wonen, en over het verschil in kosten tussen wonen in een regulier verzorgingshuis of een particulier verpleeghuis.

Verschil zorgprofiel en zorgzwaartepakket (ZZP)

Tot en met 2014 kreeg u een zorgzwaartepakket (ZZP) toegekend. Vanaf 2015 is dit veranderd in zorgprofielen. Wilt u meer weten? Lees dan hoe de oude zorgzwaartepakketten zijn vertaald naar de nieuwe zorgprofielen.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Zorgvilla Expert