Wanneer heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke zorg valt eronder?

Wlz Wet langdurige zorg

Als u in een (particulier) verzorgingshuis of verpleeghuis wilt gaan wonen krijgt u te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is een verplichte collectieve ziektekostenverzekering voor alle Nederlanders. Medische risico’s die niet individueel verzekerbaar zijn omdat dat te duur zou zijn vallen o.a. onder de Wlz. In dit artikel leg ik uit wat de Wlz is en wat voor u relevant is om te weten.

Wet langdurige zorg (Wlz) voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Tot 2015 werd langdurige zorg geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onder het motto “Nederland verandert, de zorg verandert mee” is per 1 januari 2015 de AWBZ gewijzigd en zijn de onderwerpen die voorheen in de AWBZ stonden ondergebracht in een aantal nieuwe en reeds bestaande wetten:

 • Wet langdurige zorg (Wlz): dekt langdurige zorg en overzekerbare medische risico’s
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw): kortdurende geneeskundige zorg
 • Jeugdwet

Wlz-Wmo-Jeugdwet-Zvw

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wanneer heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

In een aantal situaties komt u in aanmerking voor vergoeding van zorg uit de Wlz:

 • U heeft permanent toezicht nodig
 • U moet 24 uur per dag in de nabijheid zijn van zorg omdat u niet zelf in staat bent hulp in te roepen en er een risico is op ernstig nadeel als u geen hulp krijgt. Dit kan het gevolg zijn van:
  • Fysieke problemen
  • Zware regieproblemen zoals bijvoorbeeld het geval is bij dementie

1.658
2.200

Wijk bij Duurstede

De Wijkse Hof

Amsterdam

Huize Plantage

4.100

Hilversum

Ridderspoor

1.430
1.430

Overasselt

De Wende

775

Susteren

De Kompenie

680

Beetsterzwaag

Huys ter Swaach

Noord-Holland

JonkersZorg

1.100

Ruurlo

La Fontaine

Noord-Holland

Fleurâge Residences

Lochem

Huize Dahme

712

Zuid-Holland

Huis de Merwede

2.900

Gelderland

In de Luwte

1.000

Gelderland

Zorgvilla DECOR

2.950
3.750
4.800

Bosch en Duin

Villa Hoefstaete

Wat voor zorg dekt de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wlz regelt, zoals de naam al doet vermoeden, alles rondom intensieve, permanente zorg voor langere tijd. U kunt hierbij denken aan een opname in een (particulier) verzorgingshuis of verpleeghuis. Maar ook langdurige zorg bij u thuis valt onder de Wlz. Hieronder een aantal voorbeelden van zorg die onder de Wlz vallen:

 • Verblijf (VB): U verblijft permanent in een zorginstelling zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis
 • Kortdurend Verblijf (VB): U heeft tijdelijk meer zorg nodig en verblijft voor een tijdje in bijvoorbeeld een zorghotel
 • Persoonlijke Verzorging (PV): U wordt geholpen met douchen, naar de wc gaan, aankleden, uw haar kammen, etc
 • Behandeling (BH): Zorg die erop gericht is een bestaande lichamelijke aandoening te verbeteren of erger te voorkomen. Denk hierbij aan revalidatie, fysiotherapie, etc.
 • Begeleiding Individueel (BG): U ontvangt hulp met het bijhouden van uw administratie, het indelen van uw dag, uw financiën
 • Begeleiding Groep (BG): Dit kan in de vorm zijn van dagbesteding
 • Verpleging (VP): U krijgt zorg van een verpleegkundige, bijvoorbeeld voor het verzorgen van uw wonden of het krijgen van injecties

De Wet Langdurige zorg (Wlz) en opname in een (particulier) verzorgingshuis

De Wlz beschrijft wie er recht heeft op vergoeding van zijn of haar zorgkosten vanuit de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt vervolgens of u daadwerkelijk een Wlz-indicatie krijgt en zo ja, welk zorgprofiel u krijgt. Meer lezen over hoe u een zorgindicatie kunt aanvragen en hoe dat hele proces loopt? Lees dan mijn andere blog over dit onderwerp.

Wilt u alle details over de Wlz zelf nalezen? Bekijk dan hier de officiële wettekst.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Zorgvilla Expert