JonkersZorg

1.100

JonkersZorg: Zorgthuizen De lange Regel en Booven Paede

Vertrouwd en kleinschalig wonen in een West-Friese stolpboerderij voor ouderen met intensievere zorg- en begeleidingsbehoeften (bij dementie).

We werken vanuit een zeer bewoners- en vraaggerichte houding. Dat alles met één doelstelling; Samen er (weer) iets moois van maken! Bewoners die hun eigen keuzes maken zijn gelukkiger. Dat is de gedachte achter ons ZorgThuis. Onze bewoners behouden de regie over het eigen leven. Wij creëren een sfeer waarin ze kunnen en durven aangeven wat hun voor en afkeuren zijn. Een sfeer gekenmerkt door huiselijkheid, gelijkwaardigheid, veiligheid (geborgenheid) en respect. Zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners en daar de zorg en begeleiding op afstemmen: dat is onze ultieme uitdaging. Binnen de JonkersZorg-methode staat de bewoner als uniek persoon centraal. Wij (her)kennen iemands persoonlijkheid en achtergrond. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en was en stemmen daar ons aanbod op af, in overleg met familieleden.

Naast het wonen verzorgen we ook zingevende dagbesteding voor niet-inwonende mensen met specifieke begeleidings- en zorgbehoeften.

Het paviljoen ligt tussen de bloemen-en moestuin, kijkt uit over de landerijen en beschikt over een prachtige binnenruimte met serre.

Zorgvilla Expert