Wat is het verschil tussen een zorgzwaartepakket (ZZP) en een zorgprofiel?

Zorgzwaartepakket ZZP

Verschil zorgzwaartepakket (ZZP) en huidige zorgprofiel

Tot en met 2014 werd er een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie gegeven. Deze term kwam uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer en vallen indicaties voor verblijf onder de Wlz. Daarmee zijn de oude zorgzwaartepakket (ZZP)-indicaties vervangen door zorgprofielen. Meer lezen over de nieuwe zorgprofielen kan hier.

Hieronder vindt u een vertaaltabel waarbij links de oude zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie staat en rechts de naam van het zorgprofiel. Overigens komt het cijfer van de zorgzwaartepakket  (ZZP) indicatie overeen met het cijfer van het zorgprofiel. Dus als u voorheen ZZP4 had heeft u nu zorgprofiel VV4.

Vroegere ZZP Naam zorgprofiel
ZZP VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
ZZP VV 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (vervallen per 1 januari 2018)

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Zorgvilla Expert