ZZP indicaties uitgelegd: 9 zorgzwaartepakketten

Zorgzwaartepakket-ZZP-indicatie

Zorgzwaartepakket

Tot en met 2014 werd er een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie gegeven. Deze term kwam uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer en vallen indicaties voor verblijf onder de Wlz. Daarmee zijn de oude zorgzwaartepakketten (ZZP indicaties) vervangen door zorgprofielen. Meer lezen over de nieuwe zorgprofielen kan hier.

ZZP indicaties

Elke ZZP indicatie is bedoelt voor een specifieke aandoening of ziektebeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen somatische (lichamelijke) en psychogeriatrische (o.a. dementie) aandoeningen. Hoe hoger het nummer, hoe zwaarder de zorg. ZZP indicaties bepalen hoeveel tijd een zorginstelling aan een patiënt kan besteden. Hoe hoger de ZZP indicatie, hoe hoger bedrag een zorginstelling kan declareren.

ZZP indicaties 1,2 en 3

Deze lage indicaties zijn voor mensen die geacht worden thuis te kunnen blijven wonen.

ZZP indicatie 4

Een ZZP 4 indicatie is bedoelt voor mensen die door een lichamelijke aandoening verzorging nodig hebben.

ZZP indicatie 5

Mensen met een ernstige mate van dementie maar zonder veel gedragsproblematiek krijgen een ZZP 5 indicatie.

ZZP indicatie 6

Mensen met een ZZP 6 indicatie hebben te maken met ernstige lichamelijke beperkingen. Hierbij kunt u denken aan blijvend hersenletsel, Parkinson, chronisch hartfalen of een spierziekte. Tevens vallen mensen met complexe ziekten in een nog niet vergevorderd stadium en/of zonder gedragsproblematiek in ZZP 6.

ZZP indicatie 7

Een ZZP 7 indicatie is voor mensen die nog meer zorg nodig hebben dan mensen met ZZP 5. Er is sprake van een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met:

  • Een ernstige mate van dementie in combinatie met gedragsproblemen 
  • Het syndroom van Korsakov
  • Complexe lichamelijke problematiek in combinatie met actieve psychiatrische problematiek
  • Ernstig en blijvend niet aangeboren hersenletsel

ZZP indicatie 8

Iemand met een ZZP 8 indicatie heeft heel veel zorg nodig en is compleet afhankelijk van de geleverde zorg. Hierbij kunt u denken aan mensen in de laatste (terminale) fasen van de ziekte, zoals ALS, Huntington, MS, zware reuma of het syndroom van Korsakof.

ZZP indicatie 9

Mensen die moeten revalideren na een operatie of behandeling in het ziekenhuis.

Verschil zorgzwaartepakket (ZZP indicatie) en huidige zorgprofiel

Hieronder vindt u een vertaaltabel waarbij links de oude zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie staat en rechts de naam van het zorgprofiel. Overigens komt het cijfer van de zorgzwaartepakket  (ZZP) indicatie overeen met het cijfer van het zorgprofiel. Dus als u voorheen ZZP4 had heeft u nu zorgprofiel VV4.

Vroegere ZZP Naam zorgprofiel
ZZP VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
ZZP VV 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (vervallen per 1 januari 2018)

Overgangsrecht ZZP indicaties

Had u in 2014 een lage ZZP indicatie (ZZP VV 1, 2 of 3) onder de AWBZ en hebt u er destijds voor gekozen om thuis te blijven wonen? Dan zou u onder de nieuwe toegangscriteria van de Wet langdurige zorg (Wlz) geen recht meer hebben om te verhuizen naar een zorginstelling omdat uw zorgbehoefte te laag is.

Dankzij de overgangsregeling van de AWBZ naar de Wlz behoudt u echter het recht om te verhuizen naar een verpleeghuis.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Zorgvilla Expert