Welke CIZ indicaties zijn er en wat betekenen ze?

CIZ-indicatie-vv5

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel is een CIZ indicatie van de zorgbehoefte die iemand heeft. Oftewel een zorgprofiel beschrijft hoeveel en wat voor zorg u nodig heeft. In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat wat voor zorgprofielen er zijn. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is de instelling die vast stelt of u recht heeft op zorg. Als u inderdaad recht heeft op zorg dan kent het CIZ u een indicatie/zorgprofiel toe. Wilt u meer weten over hoe dit proces in zijn werk gaat? Lees dan mijn blog over het verkrijgen van een indicatie van het CIZ.

Welke CIZ indicaties zijn er?

Er zijn heel veel verschillende zorgprofielen. Afhankelijk van wat voor type aandoening of beperking u heeft valt u onder een andere grondslag:

 • Een lichamelijke ziekte en beperkingen door ouderdom (Verpleging en verzorging, VV)
 • Een verstandelijke beperking (Verstandelijk gehandicapt, VG en Licht verstandelijk gehandicapt, LVG)
 • Een lichamelijke beperking (Lichamelijk gehandicapt, LG)
 • Spraakproblemen, doofheid of slechthorendheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZGaud)
 • Blindheid of slechtziendheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZGvis)
 • Psychiatrische aandoeningen waarbij u meer dan 3 jaar moet worden opgenomen/behandeld (GGZ-B)

Hieronder zoomen we in op de CIZ zorgindicaties specifiek voor ouderen.

Welke zorgindicaties zijn er specifiek voor senioren?

De zorgprofielen die relevant zijn als u in een verpleeghuis of verzorgingshuis moet/wil worden opgenomen vallen allemaal onder de sector “Verpleging en Verzorging”. Er zijn 7 zorgprofielen onder “Verpleging en Verzorging” die allemaal beginnen met de letters VV gevolgd door een cijfer:

 • VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
 • VV9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 • VV10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (vervallen per 1 januari 2018)

Hieronder leggen we in meer detail uit wat de verschillende zorgindicaties inhouden.

CIZ VV4 indicatie

Mensen met een VV4 indicatie hebben vanwege een lichamelijke aandoening hulp nodig. Hierbij kunt u denken aan het huishouden maar ook aan het invullen van de dag of het ondernemen van activiteiten. Een dagbesteding past vaak goed bij een Wlz VV4 indicatie.

CIZ VV5 indicatie

Ouderen met een CIZ VV5 indicatie zijn dement en hebben veel en intensieve zorg nodig. Ook hebben ze bescherming (tegen zichzelf) nodig. Ze kunnen niet meer zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorgvilla.

CIZ VV6 indicatie

Geeft het CIZ een VV6 indicatie af dan heeft iemand intensieve begeleiding en zorg nodig. Het is feitelijk een stapje zwaarder dan een VV4 indicatie. Alleen een plek voor dagbesteding is niet meer voldoende. Iemand past beter in een woonzorgcentrum en kan eigenlijk niet meer thuis blijven wonen.

CIZ VV7 indicatie

De Wlz VV7 zorgindicatie is de overtreffende trap van de VV5 indicatie. Mensen met een CIZ VV7 indicatie hebben vergevorderde dementie en vertonen ernstige gedragsproblemen.

Het CIZ omschrijft het als volgt: “Al het gedrag dat door de verzekerde zelf/ of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren en dat een nadelige invloed heeft op diens kwaliteit van leven. Hierbij valt te denken aan o.a. agitatie, agressie, claimend gedrag, ontremming, zwerfgedrag, extreem teruggetrokken gedrag en apathie.

Ook mensen met het syndroom van Korsakov en mensen die op jonge leeftijd dement zijn geworden krijgen vaak een VV7 zorgindicatie.

CIZ VV8 indicatie

De CIZ VV8 zorgindicatie is bedoeld voor mensen met een zeer zware lichamelijke ziekte. Ze hebben zeer uitgebreide zorg nodig. Hierbij kunt u denken aan mensen met ALS of MS waarbij iemand volledig afhankelijk is van intensieve verzorging en verpleging.

CIZ VV9b indicatie

Als iemand na een operatie of behandeling in het ziekenhuis meer dan 3 maanden moet revalideren kan het CIZ een VV9b indicatie toekennen. Bij een VV9b zorgprofiel heeft iemand verzorging, verpleging, behandeling en therapie nodig. Hopelijk kan iemand daarna weer thuis gaan wonen maar dit zal niet altijd het geval zijn.

CIZ indicatie 4 of 5?

Het verschil tussen een CIZ indicatie 4 of 5 zit in de aandoening. Is er alleen sprake van een lichamelijke aandoening dan volgt CIZ indicatie 4. Is er sprake van dementie dan past CIZ indicatie 5.

Verschil zorgprofiel en zorgzwaartepakket (ZZP)

Tot en met 2014 kreeg u een zorgzwaartepakket (ZZP) toegekend. Vanaf 2015 is dit veranderd in zorgprofielen. Wilt u meer weten? Lees dan hoe de oude zorgzwaartepakketten zijn vertaald naar de nieuwe zorgprofielen.

Wonen met zorg

De meeste mensen met een zorgprofiel VV4-VV10 wonen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of zorgvilla. U kunt ook kiezen voor een “Volledig Pakket Thuis” (VPT) waarbij u thuis zorg ontvangt alsof u in een verpleeghuis woont. Een andere optie is een Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarbij koopt u zelf zorg in. Senioren die in een zorgvilla gaan wonen maken vaak gebruik van een VPT of PGB omdat dit kostentechnisch gunstig is. Lees meer over wat het kost om in een zorgvilla te gaan wonen, en over het verschil in kosten tussen wonen in een regulier verzorgingshuis of een particulier verpleeghuis.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Zorgvilla Expert