Een PGB aanvragen: Waar vraag ik een Persoonsgebonden Budget aan?

waar-pgb-persoonsgebonden-budget-aanvragen

U heeft zorg nodig en u wilt het liefst zelf de controle behouden over wie de zorg aan u gaat verlenen, hoeveel zorg u krijgt, waar en wanneer u zorg ontvangt? Dan heeft u behoefte aan een Persoonsgebonden Budget, oftewel een PGB. Leer hier meer over het verschil tussen een PGB en Zorg in Natura. Maar hoe zorgt u ervoor dat u een PGB krijgt?

Hoe krijg ik een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Als eerste moet u bepalen wat voor zorg u nodig heeft. Hieronder leest u welke 6 typen zorg er zijn die u kunt krijgen met een PGB. Waarom is dit relevant? Het type zorg dat u nodig heeft bepaalt bij welk loket u wezen moet. Er zijn namelijk maar liefst 4 verschillende typen PGBs, gebaseerd op 4 verschillende wetten. Elke wet heeft zijn eigen uitvoeringsinstantie, oftewel loket waar u moet aankloppen.

Wat voor type zorg kan ik regelen met een PGB?

Er zijn 6 verschillende typen zorg die kunnen worden bekostigd met een Persoonsgebonden Budget:

 1. Persoonlijke verzorging thuis
 2. Persoonlijke verpleging thuis
 3. Begeleiding
 4. Behandeling
 5. Tijdelijk verblijf in een woonzorginstelling zoals een (particulier) verpleeghuis
 6. Permanent verblijf in een woonzorginstelling zoals een (particulier) verpleeghuis

Het voordeel van een PGB is dat u zelf kunt besluiten een gedeelte van uw Persoonsgebonden Budget te besteden aan bijvoorbeeld dagopvang terwijl u een indicatie heeft voor persoonlijke verzorging. U kunt dus alle 6 de typen zorg inkopen, ook het type zorg waarvoor u geen indicatie heeft!

Zuid-Holland

Villa Oranjepark

3.675
2.000

Noord-Brabant

Huize De Graef

Utrecht

Villa Pavia

4.750
2.950

Deventer

Villa Molenenk

3.625

Barendrecht

Parck Haven

2.950

Hilversum

Villa Walgaerde

3.650

Nijmegen

De Sterreschans

3.900

Baarn

Holland

3.400

Waar moet ik mijn PGB aanvragen?

Bij welk loket u moet zijn om een PGB aan te vragen hangt zoals gezegd af van het type zorg dat u nodig heeft. Een Persoonsgebonden Budget kan worden aangevraagd op basis van 4 verschillende wetten:
 1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Bij het Zorgloket van uw gemeente kunt u aankloppen voor ondersteuning aan huis. Hieronder vallen onder andere hulp bij het doen van het huishouden, aanpassingen in uw huis of hulp bij bepaalde activiteiten. U kunt hierbij denken aan het aanschaffen van een scootmobiel of het plaatsen van een traplift in uw huis.
 2. Wet langdurige zorg (Wlz): Als u langdurig (zeer) intensieve zorg nodig heeft kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag doen voor een Wlz-indicatie. Het  CIZ kan u een zorgprofiel toekennen waarmee u vervolgens terecht kunt in een zorginstelling zoals een (particulier) verpleeghuis of waarmee u thuis verpleegd kan worden. Hier kunt u ruim 200 particuliere verpleeghuizen vergelijken.
 3. Zorgverzekeringswet (Zvw): Heeft u behoefte aan persoonlijke verzorging of verpleging thuis? Uw zorgverzekeraar is sinds 1 januari 2015 het juiste aanspreekpunt voor het regelen van thuiszorg.
 4. Jeugdwet: Hulp voor kinderen jonger dan 18 jaar die te maken hebben met psychische problemen of een lichamelijke handicap. Voor dit soort type hulp moet u aankloppen bij de gemeente.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een PGB

Niet iedereen komt in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget. In de Wlz staan twee eisen voor het toekennen van een PGB. Het Zorgkantoor is de uitvoerende instantie die deze eisen toetst en beoordeelt of u:

 1. In staat bent de aan de PGB verbonden verplichtingen (zoals de administratie) goed uit te voeren. U kunt hiervoor ook geholpen worden door een vertegenwoordiger.
 2. In staat bent om passende zorg voor uzelf te regelen. Ook hiervoor kunt u hulp krijgen van een vertegenwoordiger.

Het doel van deze eisen is te verzekeren dat mensen niet in de problemen komen doordat ze niet in staat zijn de juiste zorg te regelen en administreren. De overheid probeert hiermee mensen tegen zichzelf te verdedigen. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland kunt u opzoeken onder welk van de 31 zorgkantoren u valt.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Zorgvilla Expert