Zelf uw CAK eigen bijdrage verpleeghuis in 2019 berekenen: Zo doet u dat!

CAK-eigen-bijdrage-verpleeghuis-berekenen

Uw partner, vader of moeder gaat binnenkort naar een (particulier) verpleeghuis verhuizen. U weet al dat uw naaste een eigen bijdrage zal moeten betalen aan zijn of haar zorgkosten en dat deze eigen bijdrage onder andere afhankelijk is van hoeveel spaargeld uw naaste heeft. U hebt ook al gelezen wat de minimale en maximale bedragen zijn die uw naaste zal moeten betalen aan het CAK. Namelijk:

 • De eerste 4 maanden van een opname in een verpleeghuis betaalt u tussen de €164,20 en €861,80 per maand in 2019
 • Na de eerste 4 maanden lopen de kosten van de eigen bijdrage op tot wel €2364,80 per maand in 2019

CAK eigen bijdrage verpleeghuis 2019 zelf berekenen

U vraagt zich echter af in welke situatie uw naaste daadwerkelijk slechts de minimale eigen bijdrage van €164,20 zal hoeven te betalen. Wellicht heeft uw naaste “te veel” spaargeld en zal de eigen bijdrage hoger uitpakken dan de minimale €164,20. Of u vreest dat uw naaste zoveel eigen spaargeld heeft dat hij/zij eerst zijn eigen spaargeld zal moeten opeten en de maximale eigen bijdrage zal moeten betalen.

Kortom u heeft veel vragen maar weinig concrete antwoorden. U wilt weten hoeveel de eigen bijdrage in uw specifieke geval gaat zijn. Gelukkig is er de rekenhulp van het CAK. Hier kunt u, door slechts een paar getalletjes in te vullen en een druk op de knop, achterhalen hoeveel eigen bijdrage uw naaste zal moeten betalen aan het CAK.

Simpel, of toch niet? Wij hebben gemerkt dat veel mensen het niet zo eenvoudig vinden. Vandaar dat we een “doe-het-zelf” gids hebben geschreven waarin we u stap voor stap helpen om zelf uw eigen bijdrage aan het CAK te berekenen. We proberen het zo duidelijk mogelijk te maken maar helaas ontkomen we er niet aan om te kijken hoe het CAK, de SVB en de Belastingdienst te werk gaan met betrekking tot de eigen bijdrage relevante factoren zoals inkomen, vermogen en betaalde belasting.

Na de uitleg geven we ook nog 2 rekenvoorbeelden van de 2 meest extreme situaties, Namelijk, in welke situatie betaalt u de laagst mogelijke eigen bijdrage en in welke situatie betaalt u de maximale eigen bijdrage. De enige variabele in deze 2 scenario’s is de hoeveelheid spaargeld (eigen vermogen).

De rekenhulp van het CAK

De eerste 3 velden gaan over uw persoonsgegevens en zijn dus makkelijk om in te vullen:

 1. Uw geboortedatum
 2. Of u een partner heeft of niet
 3. Of u de zorg draagt voor een kind (onder de 27)

Daarna moet u 4 financiële gegevens opgeven:

 1. Uw verzamelinkomen van 2 jaar geleden (dus in 2019 vult u uw inkomen van 2017 in)
 2. Uw grondslag voor sparen en beleggen (in 2019 dus van 2017)
 3. De door u verschuldigde belasting van 2 jaar geleden (in 2019 dus van 2017)
 4. Uw inkomsten uit werk van het voorgaande jaar (in 2019 vult u uw inkomsten uit 2018 in)

Stap 1. CAK eigen bijdrage verpleeghuis berekenen: Verzamelinkomen

Voor de berekening van uw eigen bijdrage kijkt het CAK naar uw verzamelinkomen. Uw verzamelinkomen is uw belastbare inkomen waarover u inkomstenbelasting betaalt na aftrek van eventuele aftrekposten. U kunt uw verzamelinkomen terug vinden op uw belastingaangifte of in uw definitieve belastingaanslag.

U kunt uw verzamelinkomen ook zelf berekenen. Uw verzamelinkomen is een optelsom van uw inkomen uit box 1, box 2 en box 3 van de Belastingdienst:

 1. Box 1: Inkomsten uit werk, of een uitkering, en de eigen woning
  Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten. Voor iemand die de AOW-leeftijd heeft bereikt zal met name het inkomen uit uw AOW-uitkering en uit eventuele andere pensioenen relevant zijn. Heeft u nog een eigen huis dan heeft u ook te maken met de eigenwoningforfait en/of kapitaalverzekeringen eigen woning
 2. Box 2: Inkomsten uit aandelen en dividenden
  Voor de meeste mensen speelt box 2 geen rol. Alleen als u (samen met uw partner) 5% belang hebben in een bedrijf (denk aan aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of stemrechten) moet u wellicht belasting betalen over het voordeel dat u daarvan hebt. Wij laten box 2 hier verder buiten beschouwing.
 3. Box 3: Opbrengsten uit sparen en beleggen. Zie hieronder voor een uitgebreide uitleg over wat de “grondslag sparen en beleggen” inhoudt.
  1. De belastingdienst gaat ervan uit dat u inkomsten heeft uit uw vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de rente op uw spaargeld of dividend op uw aandelen.
  2. De Belastingdienst kijkt echter niet naar uw daadwerkelijk inkomsten uit uw vermogen. De belastingdienst rekent echter met een fictief rendement over uw “grondslag sparen en beleggen”, dus ongeacht hoeveel rente u daadwerkelijk ontvangt.
  3. Tot 2016 rekende de fiscus met een fictief rendement van 4% over uw vermogen. Over deze 4% betaalde u 30% inkomstenbelasting. U betaalde dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw vermogen. Dit is alleen nog relevant in 2018 aangezien het CAK als peiljaar in 2018, 2016 gebruikt.
  4. Vanaf 1 januari 2019 gaat de onderstaande berekening meespelen. De fiscus berekent sinds 2017 namelijk niet meer met één fictief rendement van 4% maar maakt nu onderscheid. “Wij gaan ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaan wij ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart.”Tabel berekening rendement op vermogen over 2017
   Schijf Uw (deel van de) grondslag
   sparen en beleggen
   Percentage
   1,63%
   Percentage
   5,39%
   Percentage
   gemiddeld
   rendement
   1 Tot en met € 75.000 67% 33% 2,871%
   2 Vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79% 4,600%
   3 Vanaf € 975.001 0% 100% 5,39%

   Bron: Belastingdienst

Tel uw inkomsten uit box 1, 2 en 3 bij elkaar op en haal daar eventuele aftrekposten vanaf. Dit bedrag vult u in bij de rekenhulp van het CAK.

Den Bosch

De Boschstede

3.900

Utrecht

De Lindeborg

3.995
3.900

Deventer

Villa Molenenk

3.625
4.995
4.750

Hilversum

Koetshuys Erica

3.950

Huizen

Slingerbosch

3.990

Stap 2. CAK eigen bijdrage verpleeghuis berekenen: Grondslag sparen en beleggen

De “grondslag sparen en beleggen” is de waarde van uw vermogen (oftewel uw spaargeld) op 1 januari min uw heffingsvrij vermogen:

 • Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Zie hier een voorbeeldberekening van de Belastingdienst.
 • Het heffingsvrij vermogen is het gedeelte van uw vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar bijgesteld. Heeft uw naaste die naar een verpleeghuis gaat verhuizen het hele jaar een fiscaal partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) gehad dan is het heffingsvrij vermogen 2 keer zo hoog.

Gaat uw naaste in 2019 naar een verpleeghuis en was hij/zij alleenstaand in 2017? En had hij/zij op 1 januari 2017 niet meer dan €25.000 spaargeld? Dan is de “grondslag sparen en beleggen” die u moet invullen in de CAK rekenhulp €0. Had uw naaste daarentegen €100.000 spaargeld? Dan is de “grondslag sparen en beleggen” €75.000 (€100.000-€25.000).

Hoogte heffingsvrij vermogen 2017, 2018 en 2019

Jaar Heffingsvrij vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrij vermogen
met fiscale partner
2019 € 30.360 € 60.720
2018 € 30.000 € 60.000
2017 € 25.000 € 50.000

Bron: Belastingdienst

Stap 3: CAK eigen bijdrage verpleeghuis berekenen: Verschuldigde belasting

Het CAK gebruikt de belasting die u over uw verzamelinkomen heeft betaald (zie uw belastingaangifte of definitieve aanslag). Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Dan kijkt het CAK naar de loonheffing die is ingehouden (op bijvoorbeeld uw AOW uitkering).

De belasting die u betaalt over box 1 verschilt van box 3. Over uw voordeel uit sparen en beleggen betaalt u standaard 30% belasting.

Tarieven box 1 (werk en woning) geboren vóór 1 januari 1946

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 20.142 18,65%
2 Vanaf € 20.143 t/m € 34.404 22,95%
3 Vanaf € 34.405 t/m € 68.507 40,85%
4 Meer dan € 68.507 51,95%

Tarieven box 1 (werk en woning) geboren op of na 1 januari 1946 en vóór 1 april 1952

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 20.142 18,65%
2 Vanaf € 20.143 t/m € 33.994 22,95%
3 Vanaf € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
4 Meer dan € 68.507 51,95%

Bron: Belastingdienst

Stap 4: CAK eigen bijdrage verpleeghuis berekenen: Inkomsten uit werk

Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk €0 zijn aangezien de meeste mensen die naar een verpleeghuis gaan verhuizen niet meer werkten in het jaar voor hun verhuizing.

Zuid-Holland

Villa Oranjepark

3.675
2.000

Noord-Brabant

Huize De Graef

Utrecht

Villa Pavia

4.750
2.950

Deventer

Villa Molenenk

3.625

Barendrecht

Parck Haven

2.950

Hilversum

Villa Walgaerde

3.650

Nijmegen

De Sterreschans

3.900

Baarn

Holland

3.400

CAK eigen bijdrage verpleeghuis berekenen in de praktijk

Genoeg theorie, laten we nu eens kijken wanneer u daadwerkelijk de laagst mogelijke eigen bijdrage betaalt en vanaf welk bedrag u vastzit aan de maximale eigen bijdrage.

Let wel, deze voorbeelden zijn nadrukkelijk niet bedoeld als persoonlijk advies, gebruik zelf de rekenhulp van het CAK om voor uw persoonlijke situatie te berekenen hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn en/of consulteer een financieel adviseur! U kunt geen rechten ontlenen aan onderstaande voorbeelden.

Toelichting: Aannames rekenvoorbeelden eigen bijdrage CAK in 2018

Om het simpel te houden focussen deze scenario’s zich op een alleenstaande.

In beide scenario’s ga ik er vanuit dat de alleenstaande:

 1. een beperkt inkomen heeft en alleen inkomen heeft uit zijn/haar AOW uitkering en rente uit sparen en dus geen andere pensioen inkomsten
 2. de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
 3. niet de zorg draagt voor kinderen
 4. geen letselschadevergoeding heeft ontvangen
 5. de zorg wordt ontvangen in een zorginstelling en dus niet bij u thuis of via een PGB
 6. geen eigen woning heeft maar een woning huurt
 7. geen bijzondere aftrekposten heeft
 8. geen aannemelijk belang heeft in een bedrijf

De meeste bewoners van zorgvilla’s zijn tussen de 75 en 90 jaar oud. Het lijkt mij dus een veilige aanname dat mensen die in een (particulier) verpleeghuis willen gaan wonen AOW gerechtigd zijn en geen kinderen van onder de 27 meer hebben. Ook ga ik ervan uit dat de alleenstaande in mijn voorbeeld niet meer werkt en ook geen geld verdient met beleggen. Simpel gezegd krijgt hij/zij een standaard AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering bedraagt (bij volledige opbouw) €1114,62 per maand (bedrag na bijtelling inkomensondersteuning AOW en aftrek premie zorgverzekeringswet) vanaf 1 juli 2018. Zie het rekenvoorbeeld van de SVB hieronder voor de hoogte van de AOW-uitkering.
Rekenvoorbeeld AOW uitkering SVB

Scenario 1: Minimale eigen bijdrage CAK verpleeghuis bij minder dan ~€25.000 spaargeld

U heeft uw hele leven hard gewerkt en flink gespaard. Wellicht blijft u echter onder de vrijstelling die de Belastingdienst hanteert. Spaargeld valt onder box 3. In 2018 geldt er een vrijstelling (heffingsvrij vermogen) van €30.000 voor alleenstaanden (als u geen fiscale partner heeft), danwel €60.000 voor een echtpaar (als u fiscale partners van elkaar bent). Stel dat u €10.000 heeft gespaard en u heeft alleen een AOW uitkering. Wat betekent dit voor uw eigen bijdrage?

 • Inkomen: Uw inkomen is  €13.375 per jaar (AOW: 12*€1114,62 = €13.375).
 • De grondslag voor sparen en beleggen is €0 aangezien u minder dan €24.437 spaargeld heeft.
 • Verschuldigde belasting: €2495 over uw inkomen uit uw AOW-uitkering in box 1 (18,65%*€13.375)
 • Inkomen uit werk: €0, u bent tenslotte met pensioen

Dit betekent dat u volgens de rekenhulp van het CAK als alleenstaande in 2018:

 • De eerste 6 maanden van uw verblijf in een (particulier) verpleeghuis: een minimale lage eigen bijdrage van €161,80 per maand moet betalen
 • Na de eerste 6 maanden: een hoge eigen bijdrage van €410,01 per maand moet betalen

CAK-eigen-bijdrage-2018-minimaal

Hier kunt u de volledige berekening van het CAK bekijken van de lage eigen bijdrage van €161,80 en de hoge eigen bijdrage van €410,01.

Scenario 2: Maximale eigen bijdrage CAK bij veel spaargeld bij opname in verzorgingshuis

Stel het is u gelukt zijn om bijna 3 ton (€284.437 om precies te zijn) opzij te zetten. Wat betekent dit voor uw eigen bijdrage aan het CAK?

 • Inkomen: Uw verzamelinkomen is bijna €24.000 per jaar: AOW: 12*€1114,62 plus 4% rente over €260.000 = €23.775
 • De grondslag voor sparen en beleggen is €260.000 (€284.437-€24.437).
 • Verschuldigde belasting: €2495 over uw inkomen uit uw AOW-uitkering in box 1 (18,65%*€13.375) plus €3120 over uw voordeel uit sparen in box 3 (30%*€10.400) is in totaal €5615 aan verschuldigde belasting
 • Inkomen uit werk: €0, u bent tenslotte met pensioen

In dit scenario gaat u volgens de rekenhulp van het CAK in 2018:

 • De eerste 6 maanden van uw opname in een (particulier) verzorgingshuis: €348,96 per maand betalen
 • Na de eerste 6 maanden: de maximale hoge eigen bijdrage van €2332,60 per maand betalen

CAK-eigen-bijdrage-2018-maximaal

Hier kunt u de volledige berekening van het CAK inzien van de lage eigen bijdrage van €348,96 en de hoge eigen bijdrage van €2332,60.

Hier leest u meer over het verschil tussen de hoge en lage eigen bijdrage.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis dat past bij uw budget? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Een reactie op “Zelf uw CAK eigen bijdrage verpleeghuis in 2019 berekenen: Zo doet u dat!

 1. C.T. Butter zegt:

  Woon samen met mijn partner in een huis van € 300 000,- vrij van hypotheek. Notarieel geregeld dat ieder 50% eigenaar van het huis is.
  Vraag is, wordt de € 150 000,- (50%) dan als spaargeld gerekend, dus bij “sparen en beleggen” gerekend, en telt het dus mee als grondslag voor het vaststellen van de eigen bijlage

Reacties zijn gesloten.

Zorgvilla Expert