Verpleeghuis Schiedam: Alle (particuliere) verzorgingshuizen in Schiedam op een rij!

Nieuwe Haven, Zorghaven, Schiedam

Een dierbare dement zien worden of fysiek niet meer in staat te zien zijn om voor zichzelf te zorgen is iets wat vaak heel lastig is om te accepteren. Mede omdat het kan betekenen dat uw dierbare niet langer thuis kan blijven wonen. Heeft uw vader, moeder of partner behoefte aan intensievere zorg dan thuis kan worden geboden? Een zorgvilla in Schiedam, oftewel een particulier verpleeghuis, kan een goede oplossing zijn. Op onze website vindt u vele particuliere verpleeghuizen in en rond Schiedam. U kunt eenvoudig selecteren op basis van locatie, prijs, type omgeving, kameraantal en andere criteria!

Particulier verpleeghuis verzorgingshuis - Schiedam

Verpleeghuis in Schiedam: Op zoek naar een nieuw thuis

Komen uw ouders uit Schiedam of woont u zelf in Schiedam? Dan is het wel zo fijn als uw ouders bij u in de buurt kunnen blijven of komen wonen. Gelukkig zijn er in Schiedam meerdere particuliere verzorgingshuizen!

Schiedam

Nieuwe Haven

2.500

Niets van uw gading? Kijk dan nog verder bij particuliere verpleeghuizen in omliggende steden en provincies. Of bekijk en kies uit ruim 300+ particuliere verpleeghuizen in heel Nederland.

Kosten van een verblijf in een particulier verzorgingshuis in Schiedam

Veel senioren maken zich zorgen over hoge zorgkosten. Een luxe bejaardenhuis klinkt aantrekkelijk maar kan ik dat wel betalen? De meeste particuliere verzorgingshuizen in Schiedam vragen tussen de €1500 en €5000 per maand. Dit is een vergoeding voor de verblijfskosten zoals de huur van uw kamer, eten en drinken, internet en TV maar ook de activiteiten die er worden georganiseerd. Daarnaast betaalt u ook nog uw eigen bijdrage voor uw zorgkosten. Wilt u meer weten over de kosten van een particulier verpleeghuis of het verschil tussen de woonkosten, servicekosten en zorgkosten, lees dan mijn andere blogs.

Gek genoeg hoeft een particulier verpleeghuis niet duurder uit te pakken dan een regulier bejaardenhuis. Het ligt aan uw persoonlijke situatie of uw eigen bijdrage voor een zorgvilla hoger zal zijn dan voor een regulier verpleeghuis. Lees hier meer over het verschil in kosten tussen reguliere en particuliere verpleeghuizen.

Raak ik al mijn spaargeld kwijt als ik naar een verpleeghuis in Schiedam verhuis?

Nee, u raakt niet al uw spaargeld kwijt. Dit idee stamt nog uit de tijd van de Wet op de Bejaardenoorden die in 1996 is afgeschaft. Tegenwoordig heeft iedereen een heffingsvrij vermogen, ofwel vermogen dat niet wordt meegeteld bij het bepalen van uw eigen bijdrage voor een verblijf in een particulier verzorgingshuis in Schiedam. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag in 2018 op €30.000 en €60.000 voor echtparen.

Als in uw situatie de eigen bijdrage toch erg hoog uitpakt kunt u overwegen om uw eigen bijdrage te verlagen door uw vermogen te verminderen:

 1. Schenk geld aan uw (klein)kinderen. Dit kan alleen als u het geld zelf niet nodig hebt.
 2. Schenk geld op papier per notariële akte. Op deze manier houdt u het geld zelf en krijgen uw (klein)kinderen pas de beschikking over het geld na uw overlijden.
 3. Neem in uw testament een passage op waarin staat dat het kindsdeel van de erfenis al opeisbaar wordt als de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis Schiedam of elders.

Meer lezen over de invloed van uw spaargeld op uw eigen bijdrage of alle 8 mijn tips lezen over hoe u uw eigen bijdrage kan verminderen?

Hoe wordt mijn eigen bijdrage bepaald voor een verblijf in een zorgvilla in Schiedam?

Het CAK kijkt naar verschillende factoren als uw eigen bijdrage wordt bepaald:

 1. Uw vermogen
 2. Uw inkomen
 3. De samenstelling van uw huishouden (bent u getrouwd of alleenstaand)
 4. Of u zorg draagt voor een kind
 5. Uw leeftijd

Wat ook belangrijk is om te weten is dat er de eerste 6 maanden een andere eigen bijdrage geldt dan na de eerste 6 maanden:

 • De eerste 6 maanden van uw verblijf in een verpleeghuis in Schiedam: lage eigen bijdrage tussen de €161,80 en €850
 • Na 6 maanden gaan de meeste mensen een hoge eigen bijdrage betalen: maximaal €2332,60 per maand in 2018.

In meer detail lezen hoe uw eigen bijdrage wordt bepaald of wat het verschil is tussen de lage en hoge eigen bijdrage?

Verzorgingshuis in Schiedam: Hoe krijg ik een zorgindicatie? En dan?

Voor een verblijf in een regulier bejaardenhuis in Schiedam heeft u een zorgindicatie nodig. Voor een verblijf in een zorgvilla in Schiedam hoeft u niet per se een zorgindicatie te hebben. U moet er dan wel rekening mee houden dat u alle zorgkosten zelf moet financieren. Het kan echter een oplossing zijn voor mensen die wachten op een zorgindicatie besluit van het CIZ. Ook is het een uitkomst voor echtparen waarvan slechts één van beide partners intensieve zorg nodig heeft. Waar in een reguliere woonzorginstelling in Schiedam geen plek is voor iemand zonder passende zorgindicatie, is in een zorgvilla vaak wel plaats voor zo iemand. Zo kunnen echtparen toch bij elkaar blijven!

Hoe komt u aan een zorgindicatie?

 1. Dien een aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).
 2. Het CIZ besluit, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), of en zo ja, hoeveel zorg u nodig heeft. Op basis daarvan kent het CIZ u een zorgprofiel toe.
 3. Het CIZ stuurt uw zorgprofiel door naar het Zorgkantoor en het CAK.
 4. Het Zorgkantoor kan u vervolgens helpen om invulling te geven aan uw zorgbehoefte.
 5. Het CAK bepaalt hoeveel uw eigen bijdrage wordt.
 6. Neem contact op met het particuliere verzorgingshuis van uw keuze in Schiedam om het totale financiële plaatje te bekijken.

In dit artikel beschrijf ik in detail hoe het proces van het krijgen van een zorgprofiel verloopt.

Tips om verhuizen naar een zorginstelling in Schiedam makkelijker te maken

Het is nooit een pretje om te gaan verhuizen. Voor ouderen die naar een particulier verpleeghuis gaan verhuizen is het extra lastig. Vooral als er sprake is van een geheugenstoornis zoals dementie of Alzheimer. Onderstaande tips helpen om de verhuizing naar Schiedam zo soepel mogelijk te laten verlopen:

 1. Wacht niet te lang met verhuizen! Veel senioren wachten te lang met verhuizen naar een verpleeghuis in Schiedam omdat ze bang zijn voor verandering, bang zijn om de controle kwijt te raken, zich zorgen maken over het financiële plaatje, etc. Ook familieleden vinden het soms lastig om toe te geven dat het beter is als hun vader/moeder/partner naar een verpleeghuis gaat. Stel het echter niet uit! Vooral voor mensen met een geheugenstoornis is het belangrijk om te verhuizen terwijl ze nog in staat zijn nieuwe herinneringen aan te maken. Dit helpt om te wennen aan de nieuwe omgeving en kan (deels) voorkomen/uitstellen dat ze elke dag wakker worden en niet weten waar ze zijn
 2. Ga alvast een keer kijken in en rondom het nieuwe huis. Maak regelmatig een wandelingetje door de nieuwe omgeving in Schiedam.
 3. Probeer al, voordat uw dierbare zelf haar/zijn nieuwe kamer ziet, een paar eigen spulletjes neer te zetten zodat uw dierbare iets herkent van thuis. Het liefst op precies dezelfde manier zoals het er in het oude huis uitzag.
 4. Laat uw dierbare eventueel zelf één doos inpakken met haar/zijn meest dierbare spullen.

Meer informatie over Schiedam

Hier en hier kunt u meer lezen over Schiedam.

Zorgvilla Expert