Eigen bijdrage voor verpleeghuis verminderen? 7 tips

Verminderen eigen bijdrage verpleeghuis

Gaat uw vader of moeder binnenkort naar een verpleeghuis verhuizen? En maken uw ouders zich zorgen dat ze al hun spaargeld zullen kwijtraken? Dan maken ze zich wellicht te veel zorgen. Er zijn namelijk een aantal dingen die degene die in een verpleeghuis gaat wonen kan doen om de eigen bijdrage voor de zorgkosten te verminderen. In dit artikel leg ik uit welke 7 dingen u of uw ouders zouden kunnen overwegen om hun eigen vermogen te verlagen. Benieuwd waar u zou kunnen gaan wonen? Bekijk dan ruim 200 particuliere verpleeghuizen in heel Nederland.

Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld?

Kort gezegd is de eigen bijdrage gebaseerd op 5 factoren: uw inkomen, uw vermogen, uw huishouden, uw leeftijd en of u voor kinderen zorgt. De laatste 3 factoren kunt u niet wijzigen. Uw inkomen kunt u theoretisch wel wijzigen maar het zou dom zijn om uw inkomen te verlagen om op die manier uw eigen bijdrage te verlagen. Rest ons dus nog maar 1 factor: uw vermogen, ofwel uw spaargeld.

Hier leest u uitgebreid wat voor invloed deze 5 factoren hebben in het bepalen van uw eigen bijdrage. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Kan ik überhaupt mijn eigen bijdrage verlagen?

Als u alleenstaand bent mag u €30.000 spaargeld hebben voordat uw eigen bijdrage omhoog gaat. De eerste €30.000 is heffingsvrij. Voor echtparen ligt deze grens bij €60.000 in 2018. Heeft u minder dan dit bedrag, dan heeft het geen zin om uw vermogen te verminderen om zo uw eigen bijdrage proberen te verminderen. U betaalt al de minimale eigen bijdrage. Het verlagen van uw box 3 vermogen heeft overigens nog wel zin als u de erfbelasting voor uw erfgenamen wilt verminderen.

Heeft u (samen met uw partner) wel meer dan de bovengenoemde bedragen? Dan kunnen de onderstaande 7 tips u wel helpen om uw erfenis veilig te stellen en de eigen bijdrage voor uw zorgkosten te verlagen. U vindt hier een paar rekenvoorbeelden over het effect van uw spaargeld op de hoogte van uw eigen bijdrage.

Behalve naar vermogen wordt er zoals gezegd ook naar uw inkomen gekeken. Ligt uw inkomen (uit o.a. uw AOW, pensioenen, rente en beleggen) als alleenstaande boven de €42.975? Ook dan hebben onderstaande tips geen invloed op de hoogte van uw eigen bijdrage. U betaalt hoe dan ook de maximale eigen bijdrage.

Bezint eer gij begint

Veel mensen vinden het oneerlijk dat ze (een deel) van hun spaargeld moeten aanwenden om voor hun zorgkosten te betalen. Bedenk echter dat u, als u thuis woont, ook gewoon uw eigen huur, gas, elektra, voedsel, etc betaalt. Het is dus niet zo gek dat u voor een verblijf in een verpleeghuis deels zelf meebetaalt. U heeft tenslotte zelf geen kosten meer voor onderdak, maaltijden of verzorging. Daarnaast zijn, zelfs als u de maximale eigen bijdrage betaalt, de daadwerkelijk gemaakte zorgkosten zeer waarschijnlijk hoger. De overheid betaalt dus nog steeds een deel van uw zorgkosten.

Let wel; Voor al deze tips geldt dat ze niet persé passend hoeven te zijn voor uw persoonlijke situatie. Dat het kan betekent niet dat het ook een goed idee is. Bovendien zijn sommige tips ingewikkeld en lastig uitvoerbaar. Denk dus goed na voordat u naar de notaris stapt of het uw tijd en moeite echt waard is.

1.658
2.200

Wijk bij Duurstede

De Wijkse Hof

Amsterdam

Huize Plantage

4.100

Hilversum

Ridderspoor

1.430
1.430

Slagharen

Huize de Eik

1.115

Overasselt

De Wende

775

Susteren

De Kompenie

680

Beetsterzwaag

Huys ter Swaach

Noord-Holland

JonkersZorg

1.100

Ruurlo

La Fontaine

Noord-Holland

Fleurâge Residences

Lochem

Huize Dahme

712

Zuid-Holland

Huis de Merwede

2.900

Gelderland

In de Luwte

1.000

Gelderland

Zorgvilla DECOR

2.950
3.750
3.600

Bosch en Duin

Villa Hoefstaete

Tip 1 verminderen eigen bijdrage: Schenk aan uw (klein)kinderen

Als u geld op uw bankrekening heeft wat u niet nodig heeft kunt u elk jaar een schenking doen aan uw (klein)kinderen. U geeft geld weg en vermindert daarmee uw vermogen. Tot een bepaald bedrag hoeft u geen schenkbelasting te betalen van de Belastingdienst. Voor 2018 zijn deze bedragen:

  • Basisvrijstelling kind: €5.363 per jaar
  • Eenmalige schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar:
    • bestedingsvrij: €25.731
    • voor het volgen van een studie: €53.602
    • voor het kopen van een huis: €100.800
  • Basisvrijstelling kleinkind: €2.147 per jaar
  • Eenmalige schenking aan een kleinkind tussen de 18 en 40 jaar: €100.800 voor een woning

Tip 2 besparen eigen bijdrage: Maak het (klein)kindsdeel direct opeisbaar

Normaal gesproken krijgen kinderen een niet-opeisbaar deel van de erfenis als één van beide ouders overlijdt. De langstlevende ouder houdt dan zijn/haar eigen helft van de erfenis én houdt tevens de beschikking over het geld van de overleden partner. Deze constructie voorkomt onder andere dat de langstlevende ouder zijn/haar huis zou moeten verkopen om de kinderen hun deel van de erfenis te kunnen geven.

In het geval dat de overgebleven ouder echter wordt opgenomen in een verpleeghuis valt deze constructie ongunstig uit. Het kindsdeel van de erfenis telt namelijk mee bij het bepalen van het vermogen van de langstlevende ouder. En hoe hoger het vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Om deze situatie te voorkomen kunnen de ouders in hun testament laten opnemen dat het kindsdeel opeisbaar wordt op het moment dat de langstlevende ouder naar een (particulier) verpleeghuis verhuist. Let wel, dit kan dus alleen als beide ouders nog in leven zijn.

Net als dat ouders in hun testament kunnen opnemen dat het kindsdeel opeisbaar wordt na het overlijden van de eerste ouder (of als de langstlevende in een verzorgingshuis wordt opgenomen), kunnen opa’s en oma’s ook een bepaling opnemen dat ze geld schenken aan de kleinkinderen.

Tip 3 verlagen eigen bijdrage: Schenk de erfenis binnen 3 maanden van overlijden

Ook in het geval dat er geen testament is opgemaakt kan worden voorkomen dat de kindsdelen van de erfenis meetellen voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit kan echter slechts binnen 3 maanden na het overlijden van de eerste ouder. De langstlevende ouder kan er dan nog voor kiezen de erfenis direct met de kinderen te delen in plaats van de “wettelijke verdeling” te volgen. Uiteraard moet de langstlevende ouder wel voldoende financiële middelen overhouden. Bovendien zit niet iedereen te wachten om na te denken over de erfenis zo vlak na het overlijden van zijn/haar partner.

Tip 4 verminderen eigen bijdrage: Schenk per notariële akte

Als u geen geld vrij heeft om daadwerkelijk geld over te maken aan uw (klein)kinderen (omdat het bijvoorbeeld vast zit in uw huis) kunt u een schenking op papier overwegen. Hierbij schenkt u geld aan uw (klein)kinderen per notariële akte waardoor u een schuld krijgt bij uw kinderen en daarmee uw vermogen verlaagt. Het geld hoeft hiervoor niet te worden overgemaakt. U (klein)kinderen krijgen hierdoor een vordering up u en moeten hierover belasting betalen in box 3. Om erfbelasting te voorkomen moet u daadwerkelijk een jaarlijkse rente van 6% betalen aan uw kinderen over de totale schuld. Als u grote bedragen op papier schenkt kan de jaarlijkse rente behoorlijk oplopen.

Tip 5 besparen eigen bijdrage: Zet belast box 3 vermogen om naar onbelast box 1 vermogen

Dit is een drastische maatregel waar u niet te lichtzinnig over moet denken. U kunt bijvoorbeeld uw huurwoning verruilen voor een koopwoning. U loopt dan wel weer het risico dat uw woning in waarde daalt, dit negatieve effect zou velen malen groter kunnen zijn dan het positieve effect dat u probeerde te bereiken. Bovendien kan uw woning ook in waarde stijgen. Ook kunt u te maken krijgen met fikse kosten voor de verhuizing. Kortom, wij zouden u niet aanraden om uit puur financiële redenen te gaan verhuizen.

Een andere mogelijkheid is om uw hypotheek (deels) af te lossen met geld uit box 3. Deze maatregel helpt op 2 manieren. En uw vermogen in box 3 gaat omlaag én uw inkomen in box 1 gaan omlaag omdat uw eigenwoningforfait daalt. Hoe lager uw hypotheekschuld, hoe lager uw eigenwoningforfait. Anderzijds gaat ook uw hypotheekrenteaftrek omlaag en gaat daarmee uw inkomen omhoog.

Tip 6 verlagen eigen bijdrage: Zet belastbaar vermogen om in vrijgesteld vermogen

Vermogen in box 3 wordt belast. Er zijn echter een aantal vrijstellingen voor box 3. Zo tellen kunst, een boot, sieraden en groene beleggingen niet mee voor de “grondslag voor sparen en beleggen” die het CAK hanteert om uw eigen bijdrage te bepalen. U kunt dus spaargeld gebruiken om een boot te kopen. U verlaagt hiermee uw belastbaar vermogen. Maar ja, wat moet u met een boot als u niet van zeilen houdt? Technisch is dit dus een manier om uw vermogen te verlagen maar in de realiteit zullen weinig mensen hier iets aan hebben. Iets aan schaffen puur en alleen om uw belastbaar eigen vermogen te verlagen raden wij sterk af.

Tip 7 verminderen eigen bijdrage: Richt een BV op

Dit is een complexe stap die alleen zinnig is om te overwegen als u een zeer groot vermogen heeft. Laat u vooral goed informeren door bijvoorbeeld een notaris voordat u hieraan begint. Er zijn significante kosten aan het opzetten van een “spaargeld-BV” verbonden. Bovendien is de politiek niet blij met deze constructie en zal wellicht ingrijpen.

Snel een geschikt verpleeghuis vinden

Bent u op zoek naar een particulier verpleeghuis? Bekijk dan ruim 200 verschillende zorgvilla’s in heel Nederland op onze website. U kunt zoeken op o.a. prijs, locatie, zorgprofiel, ziektebeeld, levensbeschouwing, huisdierbeleid, rookbeleid, geschiktheid voor echtparen, type omgeving, aantal kamers en meer!

Foto credit: Freepik

Zorgvilla Expert