Stepping Stones: Passende zorg voor ouderen met dementie

Arnhem-dementie-Oosterveld-Stepping-Stones

Ons familiegevoel

Stepping Stones biedt ouderen met dementie een fijne, waardige en liefdevolle plek om te wonen. Onze zorgprofessionals staan dag en nacht in nauw contact met onze bewoners én hun familie. Samen creëren we zorg op maat en een beschermend huishouden. Zo ontstaat een familiegevoel, waarbij kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan.

Stepping Stones zorgvilla’s

Onze sfeervolle zorgvilla’s vindt u door het hele land. Het zijn unieke, bijzondere gebouwen met een kleinschalige opzet en een herkenbare en overzichtelijke indeling. Vaak zijn het historische panden met opvallende of bijzondere elementen. Er is voldoende ruimte voor sociale contacten, maar we zorgen ook voor genoeg privacy. Elke villa heeft een vast team, dat de bewoners door en door kent. Zo kunnen we echt zorg op maat bieden.

Ook kennismaken en sfeer proeven? Kom eens langs bij een van onze zorgvilla’s.

Bekijk direct de 24 zorgvilla’s van Stepping Stones

Aandacht voor beleving

Zorg op maat leveren. Hoe doe je dat? Wij gaan uit van de persoon. We leven ons in en achterhalen de levensverhalen. Daar gaan we mee aan de slag. Zo zorgen we voor een vertrouwde omgeving, een familiegevoel, een thuis. Dat kan ook in praktische zaken zitten, zoals een prettig en passend dagritme. Van daaruit werken we toe naar optimale begeleiding en zingeving.

We willen onze bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We verdiepen ons in hun levensloop, in de leefgewoontes en we komen altijd eerst thuis kijken voordat iemand bij ons komt wonen. Ook maken we uitgebreid kennis met de familie. Elk appartement is met eigen meubilair in te richten en vaak kunnen huisdieren zelfs meeverhuizen. Op die manier creëren we een echt thuis. Onze medewerkers koken of bakken zelfs samen met de bewoners. En dat voelt goed.

De Cliëntenraad

Wie bepaalt dan of we het zelf goed doen? Dat zijn in de eerste plaats de bewoners en hun naasten. Daarom hebben wij de Cliëntenraad in het leven geroepen. Ze zijn erg betrokken en hebben veel inspraak. Samen bewaken en bouwen we een zo goed mogelijke zorgverlening. En we spelen in op praktische ontwikkelingen en wensen. De doelstellingen van de Cliëntenraad staan in het jaarplan.

De Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad

Ook vanuit onze vakmensen willen we inspraak. Hun kennis en expertise is belangrijk om de kwaliteit van onze welzijn en zorg te borgen en te verbeteren. Daar is het onafhankelijk adviesorgaan Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR) voor. Diverse zorgprofessionals van Stepping Stones nemen hier zitting in en ze adviseren de directie over onze zorgprocessen en -systemen, over de invulling van welzijn en zorg en de aansluiting op de praktijk.

Wat vinden anderen?

We doen natuurlijk ons best om de zorg te bieden zoals we dat voor ogen hebben. Zijn we op de goede weg? Dat is aan de bewoners en hun familie. Daarom delen we graag hun ervaringen met u. Zij kunnen daar het best over oordelen.

 

Zorgvilla Expert