Herbergier Hazerswoude-Rijndijk

Herbergier Hazerswoude-Rijndijk

Warm en liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen

Herbergier Hazerswoude-Rijndijk is een kleinschalige woonvorm waar mensen met geheugenproblemen terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. Samen met onze medewerkers begeleiden wij de bewoners in het dagelijks leven op een bijzonder gewone en liefdevolle manier.

Persoonlijke aandacht en tijd voor de bewoners staan hierbij voorop. De medewerkers richten zich volledig op de bewoners en zijn niet belast met overbodige administratieve werkzaamheden. Wij stellen de bewoners zoveel mogelijk in staat hun leven te leiden zoals ze dat gewend zijn en richten ons op wat zij (nog) wel kunnen en stimuleren hen hierin zolang dit mogelijk is.

Het leven in de Herbergier doen wij zo gewoon mogelijk. We ondernemen activiteiten zoals samen genieten van: feestelijke momenten, het bereiden en nuttigen van maaltijden, (voor)lezen, muziek maken en luisteren, boodschappen doen, wandelen en fietsen. Kortom de dagelijkse bezigheden die we thuis ook doen.

Zorgvilla Expert