De Gouden Leeuw Groep: een warm thuisgevoel in een luxe zorgomgeving

gouden-leeuw-groep-Laag-Keppel

Bekijk direct de 3 zorgvilla’s van De Gouden Leeuw Groep

2.731
4.166
3.527

Wonen in de zorgvilla’s van De Gouden Leeuw Groep

De kleinschalige opzet van de voorzieningen en de continue aanwezigheid van professionele zorgverlening zijn waardevolle aspecten die bijdragen aan een vertrouwd en veilig gevoel. Graag zorgt ons team van medewerkers er voor dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is. Voor professionele zorg en begeleiding in een luxe, comfortabele woonomgeving bent u bij ons aan het juiste adres.

De ruime, zelf in te richten, appartementen bieden wooncomfort in een persoonlijke en warme omgeving. De privacy van uw eigen appartement geeft volop mogelijkheden om een thuisgevoel te creëren. Ieder appartement heeft een grote woonkamer met kitchenette, een eigen badkamer en een slaapkamer. Daarnaast kunt u gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, zoals een lounge, een restaurant en een activiteitenruimte. De voorzieningen hebben een open karakter met (binnen) tuinen zodat u ook de mogelijkheid heeft om lekker buiten op het terras te zitten.

Samen wonen met uw partner

U kunt bij ons samen met uw partner komen wonen. Wanneer u beiden zorg nodig heeft, maar ook als één van beide geen zorg behoeft.

 • Een vertrouwd en veilig thuisgevoel
 • Een appartement dat u naar eigen wens kunt inrichten
 • Een luxe en comfortabele woonomgeving
 • Kleinschalig van opzet
 • Aandacht voor uw persoonlijke wensen en situatie
 • Klantgerichte service
 • Vast team van medewerkers
 • Kwalitatief hoogwaardige zorgverlening

Professionele zorg

U kunt gebruik maken van het volledige pakket aan zorg, van huishoudelijke hulp tot en met intensieve verpleging en behandeling, afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Bent u aangewezen op fysio-, logo-, of ergotherapie dan wordt dit voor u geregeld.

Door de kleinschalige opzet van de woonzorgvoorzieningen van De Gouden Leeuw Groep zijn wij tevens in staat om een bewonersgericht kwaliteitsbeleid te voeren waarbij tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voorop staan. Zo werken wij met een vast team van eigen professionele verpleegkundigen en verzorgenden. Ook ’s nachts staat het personeel voor u klaar: met ons persoonlijke alarmeringssysteem is hulp altijd binnen handbereik. Hiermee bent u 24 uur per dag verzekerd van persoonlijke aandacht en begeleiding. De Gouden Leeuw Groep heeft op op dit moment GEEN wachttijden voor Wonen met Zorg.

Faciliteiten bij De Gouden Leeuw Groep

Om u in staat te stellen uw persoonlijke levensstijl zo lang mogelijk te behouden, kunt u gebruik maken van een groot aantal faciliteiten binnen de woonzorgvoorziening. De dag begint met een ontbijt, in de middag een lunch en ’s avonds een heerlijk diner bereid in onze eigen moderne keuken. Uw maaltijden worden opgediend in het gemeenschappelijke restaurant of in uw eigen appartement, afhankelijk van uw wens.

De woonzorgvoorziening beschikt over een wasserette voor het wassen, drogen en strijken van uw kleding en linnengoed. Voor uw persoonlijke verzorging kunt u binnenshuis terecht bij de kapper, schoonheidsspecialiste of pedicure. De activiteitenbegeleidster organiseert uitjes en recreatieve activiteiten die zowel individueel als groepsgericht zijn, inspelend op de behoefte van u en uw medebewoners. Zo creëren bewoners, medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk een gezellige, huiselijke sfeer.

 • Activiteiten begeleiding
 • Verzorgen van uw wasgoed
 • Schoonheidsspecialiste
 • Pedicure
 • Kapper
 • Huismeester
 • Vervoer

Financieel

De zorg die u van De Gouden Leeuw Groep ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd. Soms heeft dat voor u gevolgen, soms ook niet. We leggen u graag uit hoe het zit met de financiering van de zorg die u ontvangt: van Zorgverzekeringswet (Zvw) tot Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Complex? Soms wel. Daarom helpen we u graag met al uw vragen over kosten en vergoedingen.

Zorg vanuit de Zvw

De zorg bij u thuis door een wijkverpleegkundige of wijkteam van Thuiszorg Rijn en IJssel (De Gouden Leeuw Groep) wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw). Hiervoor bent u verplicht verzekerd. U betaalt dus alleen uw maandelijkse premie voor de basis ziektekostenverzekering. U hoeft geen eigen risico of andere extra kosten te betalen.

De wijkverpleegkundige die bij u thuis zorg verleent mag u zelf een “zorgindicatie” geven. Met deze indicatie heeft u recht op zorg. De wijkverpleegkundige overlegt met uw huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger.

Naast uw basisverzekering heeft u misschien ook één of meerdere aanvullende verzekeringen, bijv. voor een bril of gehoorapparaat. Hiervan kunt u gewoon gebruik blijven maken.

Mogelijk biedt uw aanvullende verzekering ook andere, extra vormen van zorg. Zo is er bijv. respijtzorg. De zorg door uw mantelzorger wordt dan tijdelijk overgenomen door iemand anders, zodat uw mantelzorger even vrijaf kan nemen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de mogelijkheden. De Gouden Leeuw Groep kan respijtzorg voor u verzorgen.

Zorg vanuit de Wmo – Begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp

Ook kunt u gebruik maken van niet-medische ondersteuning bij u thuis, zoals begeleiding, dagbesteding of ondersteuning van uw mantelzorger. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorziet in deze hulp. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten.  Zij zorgen ervoor dat  u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u zich niet meer geheel zelf kunt reden.

Elke gemeente heeft een zogenoemd Wmo-Loket, waar u ondersteuning kunt aanvragen. Naar aanleiding van uw aanvraag, onderzoekt de gemeente uw behoeften en voorkeuren: wat u zelf nog kunt, of uw sociale netwerk u kan helpen en welke zorg u al heeft. het onderzoek en de beslissing van de gemeente volgen altijd binnen zes weken na uw aanvraag.

De zorg vanuit de Wmo kan in natura worden verstrekt, wat betekent dat alles voor u wordt geregeld. Maar, onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente u ook een persoonsgebonden budget (pgb) toewijzen zodat u zelf uw zorg kunt inkopen, bijv. bij De Gouden Leeuw Groep.

Zorg vanuit de Wlz

Als er intensievere, langdurige hulp nodig is,  wordt dat niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet maar de Wet langdurige zorg (Wlz. U ontvangt zorg vanuit de Wlz als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking, of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u (intensieve) zorg nodig heeft.

Deze intensieve zorg kunt u, afhankelijk van uw situatie, thuis ontvangen. Het hoeft dus niet meteen te betekenen dat u moet verhuizen. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Ook wordt een “zorgprofiel” opgemaakt, een omschrijving van de zorg die u nodig heeft. Hiermee krijgt u een “zorgindicatie”, die u recht geeft op zorg uit de Wlz.

Een omschrijving van zorg die u vanuit de Wlz nodig heeft, wordt het “zorgprofiel” genoemd. Hiermee krijgt u een “zorgindicatie”. Deze indicatie geeft u recht op zorg uit de Wlz. Indien u voor 2015 een indicatie heeft gekregen, wordt die aangeduid met de letters ZZP (Zorgzwaartepakket). Tegenwoordig hebben de indicaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke aandoening de aanduiding VV (Verpleging en Verzorging).

Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) stelt uw zorgprofiel vast en bepaalt zo of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. De Gouden Leeuw Groep kan u daarbij ook helpen. Meer informatie en de mogelijkheid om een indicatie aan te vragen vindt u bij het CIZ.

De zorg vanuit de Wlz kan in de woonvoorzieningen worden geleverd in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT) of in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). U kunt altijd een afspraak inplannen met de zorgmanager om u te laten informeren over de mogelijkheden.

Woon en servicekosten

Voor het wonen met zorg in De Gouden Leeuw worden woon- en servicekosten in rekening gebracht.  De woon- en servicekosten bestaan uit de volgende kosten:

 • De maandelijkse huur van de wooneenheid;
 • Het medegebruik van de algemene ruimte(n);
 • De energiekosten (gas, water en elektra) ten behoeve van de door de woonzorgvoorziening ter beschikking gestelde wooneenheid, evenals de aan de bewoner ter beschikking staande algemene ruimten;
 • Kosten die door de woonzorgvoorziening worden gemaakt ten behoeve van het schoonhouden van de algemene ruimten;
 • Beschikbaarheid en 24-uurs aanwezigheid van deskundig zorgpersoneel;
 • Maaltijden (ontbijt, lunch en diner) die de woonzorgvoorziening aan de bewoner verstrekt, evenals de dienstverlening rondom de maaltijdvoorziening. De woonzorgvoorziening verstrekt de bewoner dieetvoeding, wanneer dit gegrond is op  medisch voorschrift; de eventuele extra kosten komen voor rekening van de bewoner;
 • Koffie en thee en soortgelijke consumpties die door de woonzorgvoorziening aan de bewoner worden verstrekt;
 • Kosten met betrekking tot het verzorgen van het wasgoed van de bewoner. Kleding van de bewoner, die ter reiniging aan de woonzorgvoorziening wordt aangeboden, dient te zijn voorzien van een label, die de naam van de bewoner vermeldt. Voor stoomgoed geldt dat de kosten daarvan worden doorbelast aan de bewoner;
 • Kosten van de aansluitingen en het basisabonnement voor kabeltelevisie, internet en telefonie. Extra uitbereiding van deze pakketten  en de gesprekskosten zijn voor rekening van de bewoner.
 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Algemene kosten woonzorgvoorziening  (onderhoud van onroerend goed en tuin, receptie, administratie, secretariaat)
 • Kosten die niet zijn opgenomen in de servicekosten komen ten laste van de bewoner.

De vaststelling van de verhoging geschiedt eenmaal per jaar op basis van de jaarlijkse inflatiecorrecties aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), respectievelijk de in de CAO VVT / CAO Horeca tot uitdrukking komende loonontwikkelingen.

Onafhankelijke beoordelingen over De Gouden Leeuw Groep

Contact met De Gouden Leeuw Groep

Wilt u meer informatie over een of meerdere zorgvilla’s van De Gouden Leeuw Groep? Vul dan onderstaand contactformulier in.


  of bezoek de website van De Gouden Leeuw Groep

  De-Gouden-Leeuw-Groep-logo

  Zorgvilla Expert