3.700

De Sterreschans in Nijmegen

Aan de rand van Nijmegen ligt woonzorglocatie De Sterreschans. Dit voormalig schippersinternaat herbergt 43 luxe woonzorgappartementen. Hier kunt u wonen zoals u gewend bent, maar dan met zorg op maat.

24-uurszorg op afroep
✓ Elke dag verse maaltijden

Eigen ruim appartement
✓ Uitgebreid welzijn- en activiteitenaanbod

Wekelijks (klassiek) concert
✓ Echtparen kunnen samen blijven wonen