3.007

De Oude Pastorie is volledig toegerust voor mensen met geheugenproblemen of dementie die in een geborgen en veilige omgeving willen wonen en nog midden in de maatschappij (willen) staan. Samen met u en uw naasten zullen wij telkens weer vaststellen op welke wijze hieraan optimaal invulling gegeven kan worden.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!