Klein Houtdijk

Kleinschalig wonen in het Groene Hart
Ouder worden omringd door familie, vrienden en in een vertrouwde omgeving is iets dat iedereen graag wil. Dit wordt vaak onbereikbaar op het moment dat de gezondheid vermindert. Er wordt dan, vaak noodgedwongen, gekeken naar een andere plek om te wonen, passend bij de persoonlijke levensstijl.

Klein Houtdijk is een woonzorg boerderij die vanwege ons kleinschalige karakter zeer geschikt is voor ouderen die moeite hebben met de regie over het dagelijks leven.

Wij zijn gespecialiseerd in de opvang van mensen met cognitieve beperkingen, zoals dementie. Door de knusse sfeer, het kleinschalige karakter en de landelijke omgeving voelen nieuwe bewoners zich snel vertrouwd en geborgen.

Voorzieningen
Onze woonzorg voorziening is gebouwd in 2012 en is omringd door groene en weidse landerijen. Wij zijn gelegen in Kamerik in de provincie Utrecht. Kleinschalig wonen in het Groene Hart!

Activiteiten
Op Klein Houtdijk is sprake van wonen zoals thuis. Eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden worden samen uitgevoerd. Voor dagbesteding werken we samen met Ons Boeren Gerief.

Kosten
De kosten voor wonen en zorg zijn gescheiden. Indien u een Wlz-indicatie heeft wordt de zorg betaald uit het persoonsgebonden budget via de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz).

Zorgvilla Expert