Herbergier Hellevoetsluis

Herbergier Hellevoetsluis

Warm en liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen

Herbergier Hellevoetsluis wil mensen die vanwege geheugenproblemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, een nieuw thuis bieden. Uitgangspunt is dat iedere huisgenoot de rest van zijn leven in de Herbergier blijft wonen, met de ondersteuning en de zorg die op dat moment nodig is. Wonen in een herkenbare, geborgen en warme omgeving is een belangrijk doel. Hierbij staat respect en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie voorop. Een ieder kan daarom alles zoveel mogelijk doen naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, lichaamsverzorging, wandelen of bezoek ontvangen. Meehelpen met koken, een taart bakken of boodschappen doen. Televisie kijken, een ommetje maken of de krant lezen. De dingen doen die men thuis ook deed, zoveel mogelijk gewoon dus. In dat gewone schuilt het bijzondere, wat kenmerkend is voor de Herbergierformule: “bijzonder gewoon”.

Zorgvilla Expert