Bos- en Meerzicht

1.700

Het Huis biedt plaats aan mensen, met uiteenlopende ziektebeelden, die voor hun zorg een beroep kunnen doen op de reguliere zorggelden. Het particuliere karakter blijkt uit het gegeven, dat de bewoner c.q. diens familie zélf zorg draagt voor de maandelijkse woon- en servicekosten. Bos- en Meerzicht heeft zich in de voorbije jaren gepositioneerd als een Huis, waar excellente zorg wordt geboden. Het beschikt daartoe over een bekwaam team van ca. 45 personeelsleden.

Het Huis bestaat sedert 1990 en heeft in het eerste decennium gediend als pension. Vanaf 2000 kent het zijn huidige bestemming. Begin 2009 werd een uitbreiding gerealiseerd, aangezien de algemene ruimten niet meer toereikend bleken voor hun respectieve functies.

Zorgvilla Expert