Sint Josefpaviljoen in Gouda

24-uurszorg op locatie
✓  Elke dag verse maaltijden
                     
Eigen ruim appartement
✓  Uitgebreid welzijn- en activiteitenaanbod                 

Wekelijks (klassiek) concert         

In het voormalig rooms-katholiek ziekenhuis en weeshuis het Sint Jozefpaviljoen verwezenlijkt Domus Magnus 32 luxe woonzorgappartementen. Naar verwachting begroet dit erkend gemeentelijk monumentale pand aan de Graaf Florisweg haar eerste bewoners eind 2019.