3.750

Sint Josefpaviljoen in Gouda

In het voormalig rooms-katholiek ziekenhuis en weeshuis het Sint Jozefpaviljoen verwezenlijkt Domus Magnus 32 luxe woonzorgappartementen. Naar verwachting begroet dit erkend gemeentelijk monumentale pand aan de Graaf Florisweg haar eerste bewoners in de zomer van 2020.

24-uurszorg op locatie
✓  Elke dag verse maaltijden
                     
Eigen ruim appartement
✓  Uitgebreid activiteitenaanbod                 

Wekelijks (klassiek) concert