Fidesta Stienzerhiem Stiens

In het centrum van Stiens (gemeente Leeuwarden) bevindt zich de kleinschalige woonzorgvoorziening Fidesta Stienzerhiem. Deze extramurale woonzorg locatie werkt op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Deze beschermde woonvoorziening is voor mensen met een WLZ indicatie van ZZP 4, 5 en 6 en dus zowel voor geriatrische (dementie) als somatische (CVA, parkinson, ouderdom) klachten.

Fidesta Stienzerhiem Stiens richt zich op bewoners uit onder andere de dorpen: Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum, Beetgum, Beetgumermolen, Vrouwenparochie en Sint Annaparochie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!