Fidesta Offingaburg in Hallum

Fidesta Offingaburg (gemeente Ferwerderadeel) is een kleinschalige woonzorgvoorziening waar ouderen die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. Fidesta Offingaburg bestaat nu uit acht grote moderne appartementen die ook geschikt zijn voor echtparen. Er is een gezellige gezamenlijke ruimte waar iedere bewoner steeds welkom is en waar men onder meer met elkaar maaltijden kan gebruiken. Elke dag worden er verse maaltijden bereid en is de keuken het kloppend hart van de woonlocatie.

Fidesta Offingaburg Hallum richt zich op bewoners uit onder andere de dorpen: Ferwerd, Marrum, Holwerd, Finkum, Hijum, Wanswerd, Birdaard, Oude Leije en Vrouwenparochie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!